Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Sociala rättigheter och diskriminering på EU-möte

Publicerad

På videomötet med EU:s sysselsättnings- och socialministrar den 15 mars är handlingsplanen för sociala rättigheter en av huvudpunkterna på dagordningen. Ministrarna ska även diskutera arbetet för jämlikhet, icke-diskriminering och mångfald i EU.

  • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar på videomötet

    Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar på videomötet den 15 mars

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  • Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi deltar på videomötet

    Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi deltar på videomötet den 15 mars

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Europeiska pelaren för sociala rättigheter

Ministrarna inleder med en diskussion om EU-kommissionens förslag från den 4 mars om en handlingsplan för att genomföra pelaren för sociala rättigheter. Handlingsplanen innehåller nya övergripande mål på det sociala området fram till 2030. Bland annat att minska fattigdomen med minst 15 miljoner människor och att öka sysselsättningsgraden till 78 procent. Förslaget från EU-kommissionen ska också ligga till grund för diskussionerna vid det sociala toppmötet i Porto, Portugal, den 7–8 maj.

Regeringen håller med EU-kommissionen om att det framförallt är medlemsländerna som ansvarar för att genomföra pelaren för sociala rättigheter och att uppföljningen av pelaren främst ska ske inom den europeiska terminen.

Jämlikhet, icke-diskriminering och mångfald i EU

Diskussionen om jämlikhet, icke-diskriminering och mångfald sker mot bakgrund av flera initiativ som presenterades under 2020 men även mot bakgrund av pandemin. Syftet med diskussionen är att hitta svar på hur samarbetet inom områden kan bli starkare och vilka konkreta lösningar som behövs på EU-nivå.

Regeringen välkomnar diskussionen och kommer bland annat att uttrycka sitt stöd för det fortsatta arbetet att nå en överenskommelse om antidiskrimineringsdirektivet.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om videomötet 15 mars

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.