Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Sverige driver på för ekonomisk jämställdhet

Publicerad

På internationella kvinnodagen den 8 mars genomfördes ett aktörsmöte där jämställdhetsminister Märta Stenevi och utrikesminister Ann Linde träffade över 40 organisationer från civilsamhället för att få medskick till Sveriges engagemang i en global koalition om ekonomisk jämställdhet.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi och utrikesminister Ann Linde.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi och utrikesminister Ann Linde. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Koalitionen är en av sex koalitioner som ska driva på för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter inom det så kallade Generation Equality-initiativet. Detta initiativ har tagits av FN:s kvinnoorgan, UN Women, tillsammans med olika ”gender champions” i syfte att uppfylla de internationella åtaganden som gjorts i den så kallade Pekingplattformen.

- Redan vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 uttalade Hillary Clinton de berömda orden “human rights are women's rights and women's rights are human rights". Det är en självklarhet men trots det tyvärr fortfarande långt ifrån verklighet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi och fortsätter:
 
- Sverige ska i koalitionen bidra med erfarenheter av arbete med ekonomiska och sociala reformer och jämställdhetspolitik. Vi ska lyfta fram frågor som särbeskattning, föräldraledighet, barnomsorgsreformer och jämställdhetsbudgetering. Men framför allt ska vi lära av andra aktörer och stärka varandra i arbetet, därför är bland annat aktörsmötet med civilsamhället väldigt viktigt, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Sverige har ett delat ledarskap för koalitionen om ekonomisk jämställdhet tillsammans med Sydafrika, Mexiko, Spanien och Tyskland samt OECD, FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF), Bill & Melinda Gates Foundation och civilsamhällesorganisationerna Care International, FEMNET, Huairou Commission, Internationella fackliga samorganisationen (ITUC) och Women’s Working Group on FfD. Sveriges prioriteringar i koalitionen är arbete för ekonomiska och sociala reformer, arbete mot diskriminerande lagstiftning, en jämställd arbetsmarknad inklusive Global Deal och en feministisk handelspolitik.

- För att stärka ekonomisk jämställdhet krävs att kvinnor och flickor i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, arbete och utbildning. Av världens fattigaste är majoriteten kvinnor och detta har ökat under pandemin. Det behövs därför omfattande reformer för ekonomisk jämställdhet och ett stärkt arbete för att motverka diskriminerande lagstiftning och normer som hindrar kvinnors och flickors tillgång till resurser. Först då kan vi nå målen om global jämställdhet, säger utrikesminister Ann Linde.

På Generation Equality Forum i Mexiko City som pågår den 29-31 mars 2021 kommer koalitionens handlingsplan för ekonomisk jämställdhet att diskuteras. Handlingsplanen kommer sedan att lanseras globalt vid ett Forum i Paris 30 juni-2 juli till vilket president Emmanuel Macron bjuder in. Båda mötena förväntas mestadels ske digitalt.

Pekingplattformen ska bidra till målen om jämställdhet, utveckling och fred

Som ett stöd i arbetet för att uppnå de av FN uppsatta målen om jämställdhet, utveckling och fred finns Pekingplattformen, Beijing Platform for Action, en handlingsplan som antogs år 1995 vid den fjärde världskonferensen för kvinnors rättigheter av representanter för 189 länder. Dokumentet fastställer regeringars åtaganden för att förbättra kvinnors rättigheter. Medlemsstaterna bekräftade och förstärkte plattformen år 2000. Deltagarna på konferensen enades om 12 kritiska områden som rör kvinnors livssituation och för vilka FN:s medlemsstater bör arbeta aktivt för att påskynda jämställdhetsarbetet världen över. I handlingsplanen bekräftas regeringarnas åtaganden att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och undanröja alla hinder för jämställdhet. Regeringarna erkänner också behovet av att införliva ett jämställdhetsperspektiv i sina åtgärder och program, som visar hur kvinnors och mäns olika förutsättningar och roller bör beaktas.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.