Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Toppmötesförberedelser och europeiska terminen på EU-möte

Publicerad

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina ministerkollegor på ett videomöte 23 mars inleder de med att förbereda EU-toppmötet som äger rum senare i veckan. EU-ministrarna ska även diskutera den europeiska terminen och få information om framtidskonferensen om EU.

EU-minister Hans Dahlgren utanför rådets mötesbyggnad i Bryssel
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på EU:s ministerråd för allmänna frågor 23 mars. Ekonomisk återhämtning i kölvattnet av pandemin är en av mötets frågor. Foto: Sveriges EU-representation

Förberedelser inför kommande möte i Europeiska rådet

Ministrarna inleder videomötet med att förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet, 25-26 mars. EU:s stats- och regeringschefer ska då diskutera coronasamordning, den inre marknaden och industripolitik, digitalisering och ekonomi. Relationerna med Ryssland och Turkiet kommer sannolikt också upp av Europeiska rådet. 

Europeiska terminen

På mötet kommer EU-ministrarna att diskutera arbetet med 2021 års europeiska termin för ekonomisk-politisk samordning. Det portugisiska ordförandeskapet kommer att presentera en rapport som sammanfattar diskussioner i flera rådskonstellationer under vintern om terminen och oika aspekter av EU:s facilitet för återhämning och resiliens.

Ordförandeskapet kommer också att presentera en färdplan med de viktigaste åtgärderna för år 2021 samt en rekommendation om den ekonomiska politiken i euroländerna.  

Framtidskonferensen om EU

På mötet ska ordförandeskapet informera EU-ministrarna om nästa steg i arbetet med konferensen om EU:s framtid inför lanseringen den 9 maj.  

EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet har enats om en gemensam deklaration som sätter upp ramarna för konferensen. En exekutiv styrelse med tre företrädare för EU-institutionerna ska leda konferensen. 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.