Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Vaccinsamordning och möte med Joe Biden på videotoppmöte

Publicerad

Vaccin och coronasamordning var huvudfrågorna när statsminister Stefan Löfven träffade sina stats- och regeringschefskollegor på ett videotoppmöte 25 mars. Även den inre marknaden och digitalisering var uppe. EU-ledarna avslutade med ett möte med USA:s president Joe Biden.

Corona- och vaccinsamordning

EU-ledarna hade en övergripande diskussion om coronaläget i medlemsländerna och det pågående arbetet med att vaccinera medborgare i EU.

- Tillgången till vaccin är en ödesfråga och alla länder vill ju kunna vaccinera sina medborgare så fort det bara går. Jag vill naturligtvis se så mycket vaccin som möjligt så fort som möjligt till Sverige. Samtidigt är det viktigt att vaccinet når ut till hela EU och hela världen. Vi är i en pandemi och ingen är säker förrän alla är säkra, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Möte med president Joe Biden

På torsdagskvällen var USA:s president Joe Biden med på mötet för en diskussion om framtida samarbete mellan EU och USA.

- Joe Biden pratade om behovet av samarbete mellan EU och USA vad gäller pandemin, klimatet och en återstart av ekonomin samt om samarbetet om demokrati och värderingar. Biden var tydlig med att den största prioriteringen nu är att få upp vaccinproduktionen och att vaccinera många. Biden sade också att USA så fort som möjligt ska bidra med vaccin till det globala vaccinationsprogrammet Covax, sade statsministern.

Digitala frågor och den inre marknaden

Den inre marknaden är ett återkommande tema på vårtoppmötena och denna gång stod frågan om hur digitaliseringen kan stärka den inre marknaden i fokus.

-  Vi är mitt i den digitala omställningen och det är viktigt att Europa fortsätter att utveckla sin kapacitet för att så långt som möjligt dra fördel av de möjligheter som omställningen innebär, men det måste ske på ett smart sätt.

Utrikespolitiska frågor och Eurotoppmöte

På mötet informerade också ordförande Charles Michel EU-ledarna om sina samtal med Rysslands president Vladimir Putin, inför en diskussion om EU:s relation med Ryssland på ett framtida fysiskt möte.

Stats- och regeringscheferna hade också ett eurotoppmöte som behandlade eurons internationella roll.

Statsminister Stefan Löfven vid pressträff efter videokonferens med Europeiska rådet 25 mars
I en pressträff efter EU-toppmötet kommenterade statsminister Stefan Löfven bland annat Europeiska rådets diskussion om vaccintillgång och innehållet i det samtal EU-ledarna hade med USA:s president Joe Biden. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om EU-toppmötet 25-26 mars

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.