Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

20 miljoner till regionalt exportfrämjande och turistfrämjande

Publicerad

Regeringen föreslår att anslaget för exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner kronor för att förstärka den regionala exportrådgivningen och att anslaget för turistfrämjande ökas med 10 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den regionala exportrådgivningen är ett viktigt område i Sveriges export- och investeringsstrategi som beslutades i december 2019. Anslaget till exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner kronor för att förstärka den regionala exportrådgivningen för att skapa jobb och tillväxt i hela landet, som genomförs inom ramen för den utvecklade export- och investeringsstrategin. Förstärkningen görs för att upprätthålla nivån på den regionala exportrådgivningen genom Business Sweden. 

Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna är omfattande då i princip allt resande från utlandet och affärsresandet har upphört. Trots detta har den inhemska turismen bidragit till att besöksnäringen ändå har kunnat upprätthållas på många håll. Detta visar på vikten av att marknadsföra Sverige även för inhemska målgrupper. Visit Sweden tillförs ytterligare 10 miljoner kronor för detta ändamål. Insatsen ska bidra till en snabbare omstart av besöksnäringen. Under 2020 har Visit Sweden fått ett nytt uppdrag att också marknadsföra Sverige inom landet.

Båda förslagen ingår i regeringens vårändringsbudget som föreläggs riksdagen för beslut i vår.

Kontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Sätherberg
T.f. pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 086 23 07
e-post till Simon Sätherberg

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.