Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Dialog med Pensionärskommittén om covid-19 och pågående vaccinering

Publicerad

Pensionärskommitténs möte med socialminister Lena Hallengren den 27 april handlade bland annat om coronapandemin och vaccineringarna. Socialförsäkringsmininster Ardalan Shekarabi och finansminister Magdalena Andersson medverkade också på mötet.

 • Porträttbild av Socialminister Lena Hallengren

  Socialminister Lena Hallengren

  Foto: Kristian Pohl

 • Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

  Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

  Foto: Kristian Pohl

 • Porträttbild av finansminister Magdalena Andersson

  Finansminister Magdalena Andersson

  Foto: Kristian Pohl

─ Vaccinering mot covid-19 är idag det viktigaste verktyget vi har i kampen mot pandemin. En effektiv vaccinering kan minska lidande och rädda liv men på sikt även leda till att samhället öppnas upp igen, säger Lena Hallengren.

Regionernas vaccinering

Socialministern berättade att regionerna vaccinerar i den takt de får vaccin. Trots minskade leveranser har Sverigeden 23 april lyckats vaccinera drygt 3 miljoner människor med en första dos vilket motsvarar 25,5 procent av den totala befolkningen, 18 år och äldre.

Regeringens mål är att alla boende i Sverige som är 18 år och äldre, samt yngre som efter en individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, skyndsamt ska erbjudas minst en dos vaccin mot covid-19. Därefter ska dos två, i förekommande fall, ges enligt rekommenderat dosintervall. Prognosen för när detta mål kan vara uppfyllt är idag den 15 augusti.

Aktuella frågor inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade om regeringens arbete för högre pensioner, vilka beslut som redan fattats samt hur regeringen arbetar för att höja pensionerna ytterligare. 

Finansministern om satsningar på äldre                         

Finansminister Magdalena Andersson berättade om vårändringsbudgeten och tidigare presenterade satsningar på äldre 2021. Hon diskuterade också hur finansieringen av framtidens äldreomsorg ska se ut samt svarade på andra frågor som organisationerna har ställt.

Om Pensionärskommittén

Pensionärskommittén som bildades 1991 sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Socialminister Lena Hallengren är ordförande. De organisationer som sitter med i kommittén är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.