Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ministrarna diskuterar rättsstatens principer och brexit

Publicerad

EU:s årliga dialog om rättsstatens principer och relationen mellan EU och Storbritannien är två ämnen på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina ministerkollegor på ett videomöte 20 april. Ministrarna ska även få information om EU:s framtidskonferens, samordningen av coronaåtgärder och EU:s utvidgning.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna inleder mötet med en diskussion om utvecklingen på rättstatsområdet i vissa EU-länder utifrån EU-kommissionens rapport från den 30 september 2020. I rapporten har EU-kommissionen fokuserat på fyra områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas situation samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

De länder som EU-ministrarna ska granska på mötet är nummer fem till tio i alfabetisk ordning på landets språk: Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike och Irland. De fem första granskades på ett möte i november 2020.

Regeringen välkomnar diskussionen eftersom EU-kommissionens rapport visar att det finns utmaningar som kräver uppmärksamhet i samtliga EU-länder.

Relationen mellan EU och Storbritannien

På mötet kommer EU-ministrarna också få en lägesuppdatering om samtalen om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. I december avslutades förhandlingarna och EU och Storbritannien slöt en principiell överenskommelse om ett handels- och samarbetsavtal som gäller efter att Storbritannien lämnat EU. Samtidigt ska utträdesavtalet genomföras i praktiken.

Avtalet är grunden för ett framtida partnerskap för att upprätthålla handeln mellan EU och Storbritannien. Innan Europaparlament godkänt avtalet tillämpas det provisoriskt till och med den 30 april.

Framtidskonferensen

På mötet ska ordförandeskapet informera EU-ministrarna om nästa steg i arbetet med konferensen om EU:s framtid, inför lanseringen i början av maj.

EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet har enats om en gemensam deklaration som sätter upp ramarna för konferensen. En exekutiv styrelse med tre företrädare för EU-institutionerna ska leda konferensen. I styrelsen kommer även kommande ordförandeländer vara med som observatörer.

Information om coronasamordning och utvidgningen

Ordförandeskapet kommer uppdatera ministrarna om arbetet med att samordna åtgärder för att bekämpa spridningen av corona i EU-länderna.

Ordförandeskapet kommer även informera om läget i utvidgningsprocessen.

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s allmänna råd 20 april

Mer om mötet i EU:s allmänna råd 20 april

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.