Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

EU:s finansministrar diskuterar ekonomisk återhämtning

Publicerad

När finansminister Magdalena Andersson träffar sina EU-kollegor på ett videomöte den 16 april är den ekonomiska återhämtningen i EU återigen högst på agendan. Ministrarna ska även diskutera EU:s kapitalmarknadsunion och den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering.

Finansminister Magdalena Andersson på en pressträff framför en svensk flagga och en EU-flagga.
Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet med EU:s finansministrar 16 april. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ekonomisk återhämtning i EU

På sitt aprilmöte ska EU:s finansministrar diskutera den ekonomiska återhämtningen i EU. De kommer att fokusera på det ekonomiska läget, arbetet med faciliteten för återhämtning och resiliens samt finansieringen av EU:s återhämtningsinstrument.

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Ministrarna ska diskutera genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU:s stats- och regeringschefer kom överens om i juli och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsstaterna.

Precis som på finansministrarnas videomöten i januari, februari och mars kommer fokus att ligga på arbetet med de nationella återhämtnings- och resiliensplaner som medlemsländerna ska lämna in till EU-kommissionen för att få ekonomiskt stöd från faciliteten. I planerna beskriver medlemsländerna vilka reformer och investeringar de planerar att genomföra. Åtgärderna ska bland annat bidra till att hantera relevanta landsspecifika rekommendationer och bidra till den gröna och digitala omställningen samt jämställdhet.

Regeringen anser att det är viktigt att insatser från faciliteten för återhämtning och resiliens bidrar till långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och den gröna och digitala omställningen. Regeringen menar vidare att insatser från faciliteten bör främja sunda offentliga finanser, jämställdhet, nationellt ägarskap och bör vara i linje med Parisavtalet. Regeringen anser även att de nationella budgetprocesserna bör respekteras.

Finansieringen av EU:s återhämtningsinstrument

EU-kommissionen ska på mötet presentera sin strategi för finansiering av EU:s återhämtningsinstrument för ministrarna. EU-kommissionen presenterade den 14 april ett meddelande och tre beslut om det praktiska genomförandet av upplåningen i frågor som bland annat riskhantering, gröna obligationer och hur återförsäljningen av obligationerna på marknaden ska skötas.

Regeringen välkomnar en diskussion om EU-kommissionens strategi för finansiering av EU:s återhämtningsinstrument. Skuldförvaltningen bör bedrivas på ett effektivt, ändamålsenligt och kostnadsrestriktivt sätt och främja sunda incitament. Regeringen ser positivt på att kommissionen betonar den gröna omställningen.

EU:s kapitalmarknadsunion

EU-kommissionen ska även ge ministrarna en lägesuppdatering om arbetet med att upprätta en gemensam europeisk kontaktpunkt för finansiell och icke-finansiell företagsinformation som en del av EU:s kapitalmarknadsunion. Kontaktpunkten ska ge investerare bättre tillgång till finansiell och hållbarhetsrelaterad företagsinformation, vilket enligt EU-kommissionen kommer att öka antalet gränsöverskridande och globala investeringar.

Europeisk finansiell arkitektur för utveckling

Finansministrarna ska också diskutera hur den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering kan förbättras, mot bakgrund av en genomförbarhetsstudie som presenterades den 10 mars 2021.

Regeringens utgångspunkt är att eventuella förändringar av den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering bör syfta till att främja effektivitet och bidra till förbättrad utvecklingseffekt för det globala multilaterala systemet med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat. Eventuella förändringar bör inte heller innebära några nya kostnader för medlemsländerna, anser regeringen.

Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer

Det portugisiska ordförandeskapet och EU-kommissionen kommer också att återrapportera från G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer 7 april 2021.

Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 16 april

Mer om mötet 16 april

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.