Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Förslaget om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin till Lagrådet

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat över förslaget om en tillfällig skatte-reduktion för arbetsinkomster till Lagrådet. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget innebär att det införs en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster 2021 och 2022. Syftet är att kompensera privatpersoner för ökade kostnader kopplat till arbetet under pandemin, exempelvis om man har behövt anpassa hemmet till mer hemarbete eller förändrat sättet man reser till och från jobbet. Det är kostnader som normalt inte ger rätt till skatteavdrag. Skattereduktionen utgör därmed både en kompensation och en konjunkturstimulans.

Skattesänkningen riktar sig till personer med låga och medelhöga arbets­inkomster och ges med som högst 2 250 kronor per år. En infasning av reduktionen påbörjas vid arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor per år och skattesänkningen är helt utfasad vid arbetsinkomster på 500 000 kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 december 2021 och ges för hela beskattningsåren 2021 och 2022.

Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 5 miljarder kronor per år 2021 och 2022.