Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsministern talade på Värnpliktskongressen 2021

Publicerad

Värnpliktskongressen samlar förtroendevalda värnpliktiga från hela landet, för att ge dem medinflytande över den utbildning och verksamhet de deltar i. Vid årets kongress, som skedde digitalt och inleddes den 19 april, höll försvarsminister Peter Hultqvist ett anförande för ombuden.

  • Peter Hultqvist framför en skärm.

    Peter Hultqvist håller sitt digitala anförande på Värnpliktskongressen 2021.

    Foto: Toni Eriksson, Regeringskansliet.

  • Förtroendevalda värnpliktiga sitter i sina bänkar på Värnpliktskongressen 2019.

    En bild från Värnpliktskongressen 2019, som kunde hållas fysiskt.

    Foto: Mikael Wallentin Åström, Försvarsmakten.

– Jag vill börja med att få tacka för möjligheten att få tala till er. Helst hade jag naturligtvis velat göra det fysiskt, men det får bli ett annat år. Den pågående pandemin har drabbat hela världen och Sverige hårt. Försvarsmakten har inte varit förskonade och ni kan själva vittna om hur den verksamhet ni deltar i har påverkats, inledde Peter Hultqvist sitt tal.

Trots pandemin har planerade övningar och grundutbildningar för värnpliktiga genomförts det senaste året, med vissa anpassningar.

– Det har varit strategiskt viktigt att genomföra värnpliktsutbildningarna givet den mycket omfattande upprustning som nu sker av svensk försvarsmakt, fortsatte försvarsministern.

Försvarsministern lyfte i sitt tal fram de avsevärda satsningar som nu görs för att öka den svenska försvarsförmågan. Bland annat kommer det totala antalet befattningar i krigsorganisationen att uppgå till över 90 000, att jämföra med 60 000 befattningar idag. För att möta detta behov kommer fler att genomföra grundutbildning med värnplikt; grundutbildningsvolymerna kommer stegvis att ökas för att nå 8 000 per år 2025.

– Värnpliktiga utgör basen för personalrekryteringen i Försvarsmakten. Ni som lyssnar till detta vet det. Men jag vill ändå understryka att ni kommer att behövas i krigsorganisationen framöver, sade Peter Hultqvist.

Om Värnpliktskongressen

När värnplikten återaktiverades i Sverige 2017, beslutade regeringen om en ny förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga.

Värnpliktskongressen är den funktion som hanterar inflytandet på central nivå.

Samtliga militära grundutbildningsförband i landet utser ombud till kongressen genom direkta val.