Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Internationellt möte om Takuba-insatsen i Mali

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog 7 april tillsammans med flera andra deltagande länders förvarsministrar i ett internationellt digitalt möte om Task Force Takuba, en multinationell specialförbandsinsats där Sverige deltar med 150 soldater.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den franska försvarsministern Florence Parly framför en karta under en genomgång tillsammans med soldater i Task Force Takuba.
Försvarsminister Peter Hultqvist och den franska försvarsministern Florence Parly besökte Task Force Takuba i Mali i januari 2020. Foto: Veronique Besnard/Franska försvarsministeriet

Vid mötet, som leddes av Frankrikes försvarsminister Florence Parly, diskuterades det säkerhetspolitiska läget i Sahelregionen och statusen för den internationella styrkan. Ministrarna diskuterade även möjligheterna för en fortsättning av insatsen efter 2021. I Task Force Takuba, som har full operativ kapacitet med huvuddelen av styrkan på plats i området, finns militära förband från Frankrike, Estland, Tjeckien, Italien och Sverige.

– I och med att styrkan nu är på plats har vi nått en viktig milstolpe i det gemensamma engagemanget inom ramen för Task Force Takuba. Våra insatser syftar till att göra skillnad i Mali och i Sahel, men bidrar också till ökad säkerhet i Europa, sade Peter Hultqvist

Det svenska bidraget

Riksdagen beslutade i mars 2020 att ge regeringen möjlighet att skicka en svensk styrka till Task Force Takuba i Mali. Sedan i februari 2021 har styrkan varit på plats och den uppgår till högst 150 personer på plats i insatsområdet.  Styrkan har bland annat egna helikopterresurser samt förmågor för skydd och bevakning. Bidraget kommer även att ha möjlighet att bidra med exempelvis transportflygresurser och kvalificerade sjukvårdsresurser.

Insatsen samverkar nära med FN-operationen Minusma och EU-operationerna EUTM Mali, liksom med den regionala G5-Sahelstyrkan som finns i området.

– Ur ett svenskt perspektiv är vi måna om att kunna bidra till ökad säkerhet och hållbar utveckling i Sahel. Respekten för mänskliga rättigheter i alla aktiviteter är nödvändig för en framgångsrik insats, sade Peter Hultqvist under mötet.

Den 8 april meddelade den danska regeringen att landet planerar att skicka en truppstyrka på 105 soldater till Task Force Takuba. Det danska bidraget ska bestå av specialförband, medicinsk personal och stabsofficerare. Om förslaget antas av Folketinget kommer den danska truppstyrkan skickas till Mali i början av 2022.