Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om corona-viruset, 6 april

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om sjukdomen covid-19. Datum i rubriken visar när vi skrev artikeln.

Regeringen vill förlänga covid-19-lagen
och
lagen för serverings-ställen

Det kan vara så att pandemin
kanske inte är över ännu i höst.
Många kanske fortfarande blir smittade.
Då måste vi vara beredda.

Regeringen föreslog därför den 6 april
att de här två lagarna blir kvar
till sista januari 2022:

 • Covid-19-lagen.
 • Lagen om tillfälliga smittskydds-åtgärder
  på serveringsställen.

Regeringen satsar mycket pengar på att
hantera corona-pandemin.

Den 6 april föreslog regeringen
saker vi kan göra för att fortsätta att
kämpa mot corona.

Vi behöver fortsätta att

 • försöka få stopp på smittan.
 • hantera pandemins effekter.

Kommuner och regioner kommer att få
mer pengar till hälso- och sjukvård.
Pengarna ska bland annat gå till

 • att vaccinera.
 • att testa och smitt-spåra.
 • att transportera sjuka.
 • ersättning för vård som har blivit uppskjuten.
 • ersättning för vård som har med covid-19 att göra.

Social-styrelsen, Folkhälso-myndigheten och IVO
får också mer pengar för att hantera pandemin.
IVO = Inspektionen för vård och omsorg.

Vi behöver även följa upp att
serverings-ställena följer lagen om
smittskydds-regler.
Det kommer att finnas
mer pengar till det också.

Regerings-partierna har kommit överens om
de här förslagen med Center-partiet
och Liberalerna.

200 miljoner kronor ska gå till
lov-aktiviteter

Många barn och unga har inte fått
gå på aktiviteter under pandemin.
De har inte kunnat vara med
andra i samma ålder på fri-tiden.
Regeringen vill göra det bättre för dem.

Att få göra något på lov är bra för barn och unga.
Men det måste vara smitt-säkert.
Regeringen föreslår att kommunerna ska få
200 miljoner kronor i bidrag till lov-aktiviteter.
Det ska vara smittsäkert och gratis.
Det här gäller 6- till 15-åringar under år 2021.

Socialstyrelsen ska administrera,
fördela pengarna och följa upp.
Varje kommun får be om pengar.
I maj kan du titta på Socialstyrelsens hemsida
hur mycket pengar din kommun kan få.

Regeringen vill förlänga
åtgärder i social-försäkringen

Regeringen föreslog den 6 april
förlängningar av covid-åtgärder
i socialförsäkringen.
Regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna
hade kommit överens om det.

Det handlar om det här:

 • Karens-avdrag.
 • Risk-grupper.
 • Läkar-intyg.
 • Inställd vård.

Karens-dag: Du kan få
pengar för karens-avdrag

Under pandemin kan du som blir sjuk
få pengar för karensdagen.
Du som har eget företag kan få
pengar för de 14 första karensdagarna.
Det är för att människor ska stanna hemma
om de känner sig sjuka.
Just nu gäller det till 30 april 2021.

Regeringen vill att det här fortsätter att gälla.
Det är för att få ner smittan.
Det ska gälla tills tillräckligt många är vaccinerade.
750 miljoner kronor ska gå till det.

Riskgrupper kan få ersättning
tills tillräckligt många är vaccinerade

Under pandemin kan vissa riskgrupper
stanna hemma för att inte bli smittade.
De kan få ersättning i pengar för det.
Det gäller också vissa anhöriga till riskgrupper.
Den möjligheten vill regeringen ha kvar
tills det är säkert för riskgrupperna
att vara på arbets-platsen igen.

Det här förlänger regeringen:

 • Viss sjuk-penning till vissa riskgrupper
  för att de inte ska bli sjuka.
 • Viss smitt-bärar-penning till
  vissa anhöriga till riskgrupper.
 • Viss föräldra-penning till föräldrar som
  har barn som varit svårt sjuka nyligen.
 • Viss föräldra-penning när
  skola eller förskola stänger.

100 miljoner kronor ska gå till det här.
850 000 kronor extra ska gå till föräldra-försäkring.
Det föreslår regeringen.

Du behöver inget läkar-intyg
till och med dag 14

I vanliga fall behöver du ett intyg från läkaren
om du är sjuk-skriven.
Under pandemin behöver du inget intyg
under de första 14 dagarna.
Det är för att inte hälso- och sjuk-vården
ska få för mycket att göra.
Det är också för att du inte ska
smitta andra ifall du har covid.

Regeringen tänker förlänga det här.
Just nu gäller det till 30 april.
Det ska gälla tills tillräckligt många är vaccinerade.
100 miljoner kronor ska gå till åtgärden,
föreslår regeringen.

Undantag i sjuk-försäkringen förlängs
vid inställd vård eller rehabilitering

Rehabilitering= Ett sätt att hjälpa sjuka människor tillbaka till arbete.

Om du är sjuk länge gör Försäkrings-kassan
i vanliga fall en prövning.
De tittar om du kanske kan göra
något annat jobb än ditt vanliga arbete.

Under pandemin finns det en särskild bestämmelse.
Den säger de ska vara möjligt
att göra undantag från prövningen.
Det gäller om du fortfarande är
sjuk dag 180 och dag 365
och din vård eller rehab är inställd.

Fram till 30 juni 2021 är det bestämt
att det här ska gälla.
Regeringen vill att bestämmelsen
blir kvar till 31 december 2021.
Det kommer att kosta
ungefär 330 miljoner kronor.

Arbets-givare kan få kompensation
för personalens sjuk-lön

Den del av kostnaden för sjuklön
som än större än normalt
kan arbetsgivare få pengar för.
Regeringen föreslår att det här blir kvar
till 30 juni i år.
Det är inte bestämt än men
regeringen ska lämna förslaget
till riks-dagen.
Just nu gäller det till 30 april.

Många företag har det svårt under pandemin.
Regeringen föreslår därför 2,5 miljarder kronor.
Det kan göra det lite lättare för
företag och arbetsgivare.

Regeringen föreslår förlängt stöd
till transporter med ambulans-flyg

Verksamheter som transporterar
patienter med ambulansflyg
kan just nu få ett statligt stöd.
De kan söka pengar för 1 januari till 30 juni.
En verksamhet kan få högst 70 procent
av sina fasta kostnader.

Regeringen föreslår nu att möjligheten
blir kvar till 15 augusti i år.
12 miljoner kronor ska gå till det.
Totalt har regeringen satsat 62 miljoner kronor.

Det är viktigt att hälso- och sjukvården
alltid kan få tag på ambulansflyg.
Under pandemin behöver flygen vara
anpassade för patienter med covid-19.
Många covid-patienter behöver transport.
Men vi måste vara säkra på att
patienter med andra sjukdomar
också kan få transport.
Därför behöver vi satsa mer
på ambulansflygen.

EU behöver godkänna att stödet blir kvar
till den 15 augusti 2021.
Sverige hade ett tillfälligt stöd
även förra sommaren.

Regeringen och SKR har
kommit överens om ändringar
i covid-vaccineringen

SKR= Sveriges Kommuner och Regrioner

I december bestämde staten och SKR
en plan för hur vaccineringen mot covid ska gå till.
Men det har kommit mindre vaccin till Sverige
än vad det stod i avtalen.
Folkhälso-myndigheten säger också att
det ska gå längre tid mellan den
första och andra sprutan.
Därför måste planen ändras lite.

Målet är fortfarande att alla som bor i Sverige
ska kunna få en första dos så snart som möjligt.
Det här gäller alla vuxna.
Det gäller också barn och unga under 18 år
om deras läkare säger att de behöver få vaccin.

Flera av vaccinen kräver två doser.
Den andra sprutan ska alla få inom den tid
som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Den 1 april presenterade regeringen och SKR den nya planen.
Det nya är att Folkhälsomyndigheten ska
ta fram en prognos över läget varannan vecka.
När kan alla ha fått minst en spruta?
Hur mycket vaccin kommer det till Sverige?
När kommer vaccinet?
Hur snabbt kan regionerna vaccinera?
Folkhälsomyndigheten ska samarbeta
med regionerna och SKR.

Det viktigaste är att så många som möjligt
får vaccin så snart som möjligt.
Det är särskilt viktigt för dem som är
65 år och äldre.

Nyheter om vaccinations-bevisen

Staten och regionerna har ansvar för att
vi får vaccinations-bevis.
De arbetar med det nu.
Alla som vill ska få ett bevis.
Med det kan du visa att du är
vaccinerad mot covid.
Bevisen ska gå att beställa gratis.
Men systemet är inte i gång än.

Vi vet inte exakt när vaccinationsbevisen
kan börja användas.
Det beror på samarbetet i Europa.
Målet är att kunna börja använda dem i juni.

Det här är statens ansvar
Staten ska:

 • Utveckla de tekniska tjänster som krävs.
 • Betala för den tekniska utvecklingen.
 • Betala för vaccinationsbevisen.

Det här är regionernas ansvar

Regionerna ska:

 • Registrera alla vaccinationer mot covid-19. Det gör de i det nationella vaccinations-registret (NVR). NVR finns hos Folk­hälsomyndigheten.
 • Se till att rapportera till NVR senast sju dagar efter vaccination.
 • Se till att rapporteringen görs på ett korrekt sätt.
 • Se till att uppgifterna är noga kontrollerade.

E-hälso-myndigheten får uppdrag om
samman-hållen journal-föring

Sammanhållen journalföring är när olika vård-givare
kan läsa och skriva i en patients journal.
Det här är möjligt enligt lag.
Men alla kommuner och regioner gör inte så.

Corona-kommissionen har kritiserat det här.
Patienten blir tvungen att berätta om sin vård
varje gång det är en ny vårdgivare.
Om den nya vårdgivaren i stället kan se journalen
är det säkrare för patienten.
Det blir lättare att samordna patientens vård.

Regeringen har därför bett E-hälsomyndigheten
att titta på det här.

 • Hur kan vi öka möjligheten till sammanhållen journalföring?
 • Hur kan vi få alla vårdgivare i hela landet att använda det?

E-hälsomyndigheten får 2,5 miljoner kronor för uppdraget.
De ska slut-redovisa till Social-departementet
senast den 15 februari 2022. 

Sverige stödjer FN-deklaration om att
hela världen ska få covid-vaccin


Det är viktigt att inte bara rika länder
kan vaccinera sin befolkning.
För att få slut på pandemin så snabbt som möjligt
behöver hela världen vaccinera.
Det handlar också om solidaritet.
Sverige har arbetat aktivt med det.
Vi ger stöd till vaccin-samarbetet Covax,
bland annat.

Den 26 mars presenterade FN en
politisk deklaration i New York.
Det handlar om global tillgång
till vaccin mot covid-19.
Över 170 länder ger sitt stöd till det här.
Sverige är med.
Det är ett viktigt steg för att
hantera pandemin jämlikt och effektivt.

Mer än 140 länder i världen har börjat vaccinera.
Men det finns stora utmaningar.
Tillgången till vaccin är inte jämlik.
Vi behöver se till att alla kan få
vaccin så snart som möjligt.

Socialstyrelsen ska analysera
vård-behov

Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag av regeringen.
De ska analysera uppdämda vårdbehov.
Det är behov som har fått vänta
på grund av corona-pandemin.

Socialstyrelsen ska sammanställa
vilka behov det finns.
Senast den 1 oktober 2021 ska de redovisa
hur läget är i Sverige.
De ska också föreslå hur vården
kan ta hand om patienternas behov.

Slut-redovisning av uppdraget ska de göra
senast den 31 mars 2022.

Är covid-19 en arbets-skada?
Regeringen låter ISF analysera det

ISF = Inspektionen för social-försäkringen.

Covid-19 anses som en arbetsskada
i vissa situationer.
I de fallen gäller arbetsskade-försäkringen.
Så är det sedan april 2020.

Nu vill regeringen utreda om det här
kan gälla i fler situationer.
De har gett ISF i uppdrag
att analysera det.

ISF ska redovisa uppdraget till Social-departementet
senast den 26 april 2021.