Artikel från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet i vårbudgeten 2021

Publicerad

Här kan du läsa om ett urval av de förslag till åtgärder i vårändringsbudgeten för 2021 som hör till Näringsdepartementets ansvarsområden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Näringspolitik

20 miljoner till regionalt exportfrämjande och turistfrämjande

Regeringen föreslår att anslaget för exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner kronor för att förstärka den regionala exportrådgivningen och att anslaget för turistfrämjande ökas med 10 miljoner kronor.

Pressmeddelande: 20 miljoner till regionalt exportfrämjande och turistfrämjande

Evenemangsstöd

Regeringen avser införa ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras genomföras under perioden juli-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Förslaget innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken.

Pressmeddelande: Evenemangsstöd

Omsättningsstöden förlängs för maj och juni

För att rädda fler jobb och företag kommer omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare att förlängas med månaderna maj och juni 2021.

Pressmeddelande: Omsättningsstöden förlängs för maj och juni

Samordning vid större varsel och omställning

Under pandemin har antalet varsel ökat, vilket riskerar att leda till ökad arbetslöshet. Vissa orter har drabbats av många varsel eller har ett särskilt stort behov av omställning. Regeringen tillför därför 5 miljoner kronor för att öka kapaciteten att genomföra lokalt och regionalt anpassade omställningsinsatser som bidrar till att skapa en hållbar omstart av Sverige.

Pressmeddelande: 1,8 miljarder till åtgärder för jobb och omställning i spåren av pandemin

Återinförda hyresstödet förlängs

Regeringen meddelade i januari i år att det statliga lokalhyresstödet återinförs för första kvartalet 2021. Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag föreslår regeringen nu även en förlängning av stödet med perioden 1 april–30 juni 2021.

Pressmeddelande: Återinförda hyresstödet förlängs

Landsbygd, livsmedel och areella näringar

Ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skogar

Regeringen föreslår att 365 miljoner kronor tillförs Skogsstyrelsen för ersättning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skogar.

Pressmeddelande: Ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skogar 

Förstärkning av landsbygdsprogrammet

Det finns behov av ytterligare åtgärder på landsbygden med anledning av den ekonomiska kris som orsakats av pandemin. Regeringen föreslår därför en förstärkning av det svenska landsbygdsprogrammet med ytterligare 417 miljoner kronor

Pressmeddelande: Förstärkning av landsbygdsprogrammet

Minkföretagare får kompensation för smittskyddsåtgärder

Jordbruksverket beslutade 27 januari om förbud mot parning och uppförökning av befintliga minkar i Sverige under 2021. Syftet med förbudet är att förebygga och hindra smittspridningen av SARS-COV-2 hos mink i landet. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen att 60 miljoner kronor går till att ersätta de företagare som drabbats av Jordbruksverkets beslut.

Pressmeddelande: Minkföretagare får kompensation för smittskyddsåtgärder

Vårbudgeten 2021

Den 15 april lämnade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2021 till riksdagen.