Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Ökat medie- och demokratistöd i regeringens budget

Publicerad

Samtliga förslag nedan bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post samt främja journalistik i hela landet ökas mediestödsanlaget med 100 miljoner kronor.

Genom satsningen säkerställs medel för en lösning vad gäller fortsatt daglig distribution av tidningar i områden som berörs av varannandagsutdelning av post för innevarande år. Detta är viktigt för att möjliggöra att t.ex. tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin tidning i brevlådan. Medlen syftar även till att kompensera för de ökade utgifterna för det rättighetsbaserade driftstödet och därmed behovet av ökade medel för mediestöd, såsom redaktionsstödet. Det är viktigt inte minst för de nyhetsmedier som har det fortsatt svårt till följd av minskade annonsintäkter till följd av coronapandemin.

För att det nya IT-systemet för valadministrationen ska kunna användas i de allmänna valen 2022 tillförs Valmyndigheten 15 miljoner kronor 2021.

Sametinget förstärks med 2,5 miljoner kronor med anledning av en ökad ärendehantering, tillkommande uppdrag och samverkan med andra myndigheter. Länsstyrelserna i de nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, förstärks av samma skäl med 1,5 miljoner kronor totalt. Förstärkningarna möjliggör bl.a. ökat samiskt inflytande och delaktighet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.