Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven välkomnar att USA anslutit sig till den globala Ledarskapsgruppen för industriomställning (LeadIT)

Publicerad

USA och president Joe Biden har anslutit sig till den globala Ledarskapsgruppen för industriomställning, Leadership Group for Industry Transition (LeadIT). Gruppen lanserades 2019 av statsminister Stefan Löfven och Indiens premiärminister Narendra Modi, och arbetar för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin.

- Det är mycket glädjande att USA och president Biden har anslutit sig till det svensk-indiska initiativet LeadIT. Den tunga industrin och transportsektorn står för cirka 30 procent av de globala utsläppen. En omställning av dessa sektorer är en nödvändig del i kampen mot klimatförändringen. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med USA och andra för att för att nå målen i Parisavtalet, genom att driva på för att den tunga industrin ska nå fossilfrihet och netto-noll-utsläpp senast år 2050, säger statsminister Stefan Löfven.

Ledarskapsgruppen har utvecklats i samarbete med World Economic Forum och samlar över 30 länder och industriföretag som arbetar tillsammans för att nå fossilfrihet och netto-noll-utsläpp senast 2050, i linje med Parisavtalets mål. Stockholm Environment Institute, SEI, är värd för Ledarskapsgruppens sekretariat. I den arbetsplan som tagits fram för 2021 har man enats om konkreta insatser från offentlig och privat sektor för att främja innovation och teknikutbyte, ta fram färdplaner för industriomställning samt policyåtgärder för att driva på omställningsarbetet. Gruppens arbete och resultat följs upp och nya ambitiösa mål sätts för det fortsatta arbetet vid LeadIT Summits, gruppens årliga högnivåmöten. Ledarskapsgruppen uppmanar också till ökat internationellt samarbete mellan viktiga aktörer för att påskynda den globala klimatomställningen inom tung industri.

För Sverige är Ledarskapsgruppen bland annat en viktig global plattform för att sprida det framgångsrika koncept och den arbetsmetod som tagits fram genom Fossilfritt Sverige. Flera av de företag som ingår i Fossilfritt Sverige har även anslutit sig till Ledarskapsgruppen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Faktaruta

- LeadIT:s medlemsländer: Argentina, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Sydkorea, Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike.

- LeadIT:s medlemsföretag (från industrier som cement, stål, gruvnäring, kemikalier, energi, bygg, fordon, flyg och koldioxidlagring): CarbFix, Dalmia Cement, DSM, FLSmidth, Heathrow Airport, Hybrit, LafargeHolcim, LKAB, Mahindra Group, Scania, Royal Schiphol Group, SpiceJet, SSAB, ThyssenKrupp, Vattenfall, Volvo.