Artikel från Socialdepartementet

Vårbudgeten 2021: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överensstämmelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Folkhälsa och sjukvård

Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera pandemins effekter

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera dess effekter. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning, sjuktransporter och ersättning för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO får också förstärkta resurser för att hantera pandemin. Medel anslås också för uppföljning av hur den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen efterlevs.

Pressmeddelande: Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera pandemins effekter

Regeringen föreslår förlängt stöd till flygambulanstransporter

Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrottet av sjukdomen covid-19.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förlängt stöd till flygambulanstransporter

Funktionshinder

Förlängd ersättningsperiod för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter

Regeringen har beslutat att förlänga den period som privata utförare av personliga assistans kan ansöka om ersättning för skyddsutrustning till personliga assistenter. I och med regeringens beslut får bidraget lämnas även för kostnader som uppkommit från och med den 1 maj 2020 till och med den 30 juni 2021. Bidraget får lämnas med högst 500 kronor per person och månad som beviljats statlig assistansersättning. 10 miljoner kronor ska avsättas för denna förlängning. Totalt har 85 miljoner kronor avsatts för ändamålet under 2020–2021. 

Pressmeddelande: Förlängd ersättningsperiod för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter

Socialförsäkringar

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering samt läkarintygsfri tid.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Regeringen föreslår förlängning av kompensation till arbetsgivare för sjuklön

Regeringen föreslår en förlängning av kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Förslaget ska lämnas i en kommande ändringsbudget till riksdagen.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förlängning av kompensation till arbetsgivare för sjuklön

Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer

Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag. Regeringen avser att överlämna detta förslag i en kommande ändringsbudget till riksdagen.

Pressmeddelande: Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer

Social omsorg insklusive äldreomsorg

200 miljoner kronor för smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Regeringen föreslår därför ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021.

Pressmeddelande: 200 miljoner kronor för smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga