Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Amanda Lind på nordiskt kulturministermöte

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind deltog idag i ett digitalt möte i Nordiska ministerrådet för kultur.

Tillsammans med sina nordiska kollegor diskuterades bl.a. kulturens framtid efter coronapandemin, med utgångspunkt i rapporter som Kulturanalys Norden och Nordicom tagit fram. Vid mötet diskuterades också kommande års budgetar och den stora nordiska kultursatsningen Nordic Bridges i Kanada, som ska genomföras 2022.

- Det nordiska kultursamarbetet är mycket viktigt för kulturlivet och jag ser fram emot att verka för att fortsätta stärka gemenskap, utveckling och samarbeta i hela Norden. Det är förstås beklagligt att den totala budgetramen för kultursektorn har minskat, men samarbetet är fortfarande starkt och mötet gav tillfälle att också diskutera framtida behov av satsningar, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Kontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet.