Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försämrade säkerhetssituationen i Sveriges närområde i fokus när försvarsministern talade inför Natos parlamentariska församling

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist talade i dag vid öppningsceremonin för Natos parlamentariska församlings vårsession, som Sveriges riksdag i år står värd för. I talet lyfte försvarsministern bland annat fram hur Rysslands agerande utmanar den europeiska säkerhetsordningen, och den transatlantiska länkens betydelsen för Europas säkerhet.

Foto: Johan Raeder/Regeringskansliet

Natos parlamentariska församling, vars syfte är att skapa förståelse bland parlamentarikerna för de säkerhetsutmaningar som Nato står inför, samlas två gånger årligen vid så kallade sessioner.

2021 års vårsession arrangeras digitalt av Sveriges riksdag den 14–17 maj och vid sessionens öppnande höll försvarsminister Peter Hultqvist ett anförande som tog avstamp i det försämrade säkerhetsläge som präglar Östersjöregionen och dess närområde.

– Vi har alla kunnat följa utvecklingen och den försämrade säkerhetssituation som uppstått. Vi möter ett Ryssland som gång på gång utmanar den europeiska säkerhetsordningen och bryter mot internationella lagar, sade Peter Hultqvist och fortsatte:

– Rysslands agerande i Georgien 2008 och i Ukraina sedan 2014 visar på landets vilja att använda militära medel för att nå sina mål.

Försvarsministern förklarade att det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde gör att Sverige nu stärker sitt nationella försvar, och sina internationella försvarssamarbeten.  

– Sverige är inte medlem i någon militär allians men vi bygger säkerhet tillsammans med andra. En stark transatlantisk länk är avgörande för Europas säkerhet. USA, Kanada och Europa måste samarbeta för att upprätthålla och försvara den europeiska säkerhetsordningen, sade Peter Hultqvist.

Natos parlamentariska församling är ett forum för parlamentariker från Natos medlemsländer och associerade medlemmar. Sveriges riksdag är sedan 2003 associerad medlem.