Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Jämställdhetsministern deltog i styrelsemöte i Globala Partnerskapet mot våld mot barn

Publicerad

Den 25 maj deltog Märta Stenevi, jämställdhetsminister och minister med ansvar för barnrätt, i årets första styrelsemöte i Globala Partnerskapet mot våld mot barn. Partnerskapet är ett initiativ kopplat till de globala målen i Agenda 2030 och har som mål att skapa en tryggare värld för barn genom internationell samverkan.

På mötet presenterades de två nya ordföranden Helle Thorning Schmidt och Joy Phumaphi och ett förslag till en ny strategi för 2022-2024 diskuterades. 

- Att barn tvingas växa upp med våld och övergrepp är oacceptabelt. Sverige är sedan starten 2016 ett vägvisarland i det globala partnerskapet och genom vårt engagemang uppfyller vi även flera av våra åtaganden i Agenda 2030 främst gällande mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av barn, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Ett annat fokus under mötet var barnens situation under coronapandemin och de insatser partnerskapet koordinerar för att barns välmående, trygghet och skydd ska prioriteras under pandemin.

Märta Stenevi är styrelseledamot i partnerskapets styrelse och statssekreterare Karin Strandås är medlem i exekutivkommittén.

 

Globala partnerskapet mot våld mot barn

Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 och är ett gemensamt initiativ från ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera. Inom partnerskapet sker internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala målen i Agenda 2030, särskilt mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av barn samt mål 5.2 (jämställdhet - bekämpa våld mot kvinnor och flickor), och mål 17 (globala partnerskap). I ljuset av covid-19 berörs även mål 3.4 (främja psykisk hälsa och välbefinnande).

Ett antal nationer är så kallade vägvisarländer (pathfinders) och har en mer framträdande roll i det globala partnerskapet för eliminering av våld mot barn. Sverige har sedan starten rollen som ett sådant vägvisarland.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.