Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om corona-viruset, 6 maj

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om Social-departementets arbete med corona-viruset och om sjukdomen covid-19. Datum i rubriken visar när vi skrev artikeln.

E-hälso-myndigheten ska utveckla
en tjänst för vaccinations-bevis

Efter att du har fått vaccin mot covid-19
ska du kunna få ett bevis på det.
Du kommer att kunna beställa
ett vaccinationsbevis.

Du som får vaccin i Sverige
behöver ha svensk e-legitimation.
Då kan du beställa beviset.
Bank-ID är exempel på en e-legitimation.

Du kan inte beställa beviset ännu.
Tjänsten är inte klar.
Målet är att du ska kunna beställa ett vaccinationsbevis
från och med 1 juni.
Senast 1 juli ska bevisen gå att använda
i Sverige och i EU.
Det är planen.

Det är E-hälsomyndigheten som
ska utveckla den här tjänsten.
Myndigheten ska redovisa uppdraget
15 juni 2023.

Folkhälso-myndigheten fick också
uppdrag om vaccinationsbevis

Samma dag sa regeringen
att Folkhälsomyndigheten
ska utveckla en annan tjänst.

Tjänsten hör ihop med
E-hälsomyndighetens tjänst.
Det finns info om
alla vaccinationer i Sverige
i det nationella vaccinations-registret.

Om du har fått vaccin
finns du med i registret.
För att du ska kunna få ett vaccinationsbevis
behöver vi få över informationen
till E-hälsomyndighetens nya tjänst.
Det ska Folkhälsomyndigheten se till.

Folkhälsomyndigheten ska också
redovisa sitt uppdrag
senast den 15 juni 2023.

Regeringen vill kunna förlänga
undantag i sjuk-försäkringen
vid uppskjuten vård


Regeringen vill inte att människor
ska få problem med pengar
om de blir sjuka länge.
Därför har vi haft
undantag i sjukförsäkringen
under pandemin.

I vanliga fall är det
dag 180 och dag 365 som gäller
om du är sjuk länge.
Då kollar Försäkringskassan
om du kanske kan jobba med något annat
än ditt vanliga arbete.

Under pandemin har Försäkringskassan
skjutit upp den här kollen ibland.
Du kanske inte har fått vård eller rehab
på grund av pandemin.
Du kanske behöver vara sjuk-skriven
ett tag till.

Regeringen vill kunna ha kvar
den här möjligheten.
Vi vet inte just nu
hur det blir med pandemin
i höst och nästa år.
Vi vet inte heller hur långa
vård-köer och vänte-tider
vi kommer att ha.

Kanske vi inte behöver
undantaget nästa år.
Men regeringen vill kunna förlänga det
ifall det behövs.

Förslaget är att lag-ändringen gäller från
1 januari 2022 till 31 december 2022.

Sverige lånar vaccin från Norge

Sverige och Norge
har kommit överens om
att låna vaccin av varandra.
Sverige får låna vaccin som
räcker till 200 000 sprutor.

Vaccinet är från företaget AstraZeneca.
Senare ger Sverige tillbaka
lika mycket AstraZeneca-vaccin
till Norge.

Norge använder inte
AstraZenecas vaccin just nu.
De väntar på att en expert-grupp
ska säga om vaccinet är säkert.
Norge har därför mycket vaccin
som de inte använder.

Vaccinet kan rädda liv.
Det är synd att ingen använder det.
Därför har Norge sagt att
Sverige kan få låna vaccin.

Hur ska vi anpassa
corona-reglerna?

Regeringen vill att
Folkhälsomyndigheten gör
en väg-ledning,
en sorts handbok.
I den ska de skriva
när vi ska ha restriktioner.
Vilka smitt-skydds-åtgärder behöver vi?
När behöver vi dem?

Det här behöver bli tydligare.
Regeringen behöver veta det
för att göra en plan för hela Sverige.
När ska vi anpassa reglerna?
När kan vi ta bort dem helt?

Folkhälsomyndigheten
ska redovisa senast den 12 maj.

Alla vuxna ska ha fått vaccin
senast 5 september

Folkhälsomyndigheten gör vaccin-prognoser.
De försöker räkna ut
när alla vuxna kan ha fått vaccin.
Myndigheten ser över prognosen varannan vecka.

Förut var målet att alla skulle ha fått vaccin i mitten av sommaren.
Den 30 april kom en ny prognos.
Nu är det 5 september som gäller.
Senast då ska alla vuxna i Sverige
ha fått vaccin minst en gång.

Läkare kan också rekommendera
att vissa barn får vaccin.
De barnen ska också ha fått vaccin
senast 5 september.

September är senare än
vad myndigheten har sagt tidigare.
Då trodde de att vi skulle använda
vaccin från företaget Janssen.
Så blev det inte och därför ändrades prognosen.

Regeringen har nya förslag
om sammankomster
och tillställningar


Regeringen vill gärna
lätta på corona-reglerna.
Men smitt-läget måste bli bättre först.

Den 30 april kom regeringen
med nya förslag.
Det gäller hur många som
får delta i olika aktiviteter.
Hur många får vara med inom
idrott, fritid eller kultur?
Till exempel.

Det här är bara förslag.
Läget måste bli bättre först.
Men så här sa regeringen:

Inomhus

Om det är aktiviteter inne:

 • Högst åtta deltagare.
  Det är huvud-regeln.
 • Högst 50 deltagare
  om alla får en egen sittplats.

Utomhus

Om det är aktiviteter ute:

 • Högst 100 deltagare
  utan sittplats.
 • Högst 500 deltagare
  om de sitter ner på egen plats.
 • Högst 150 får idrotta samtidigt.
  Det gäller idrotts-tävlingar,
  motions-lopp och liknande.

Det här är alltså inte nya regler.
Det är bara förslag.