Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Stort engagemang inför toppmötet om livsmedelssystem

Publicerad

Den 19 maj bjöd landsbygdsminister Jennie Nilsson och minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh in till ett webbinarium inför det kommande toppmötet om livsmedelssystem, Food Systems Summit (FSS).

Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister Kristian Pohl/Regeringskansliet

Syftet med webbinariet var att informera om toppmötesförberedelserna och det fortsatta arbetet för hållbara livsmedelssystem. Webbinariet var också en möjlighet för berörda aktörer att ställa frågor och göra eventuella medskick inför toppmötet. 

Tillsammans med statsråden medverkade statssekreterare Janine Alm Ericson, samt Anna Richert, WWF, Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, och Anette Jansson, Hjärt-lungfonden i programmet. Cirka 90 deltagare från över 50 organisationer deltog och representerade branschorganisationer, myndigheter, företag, civilsamhälle och akademi.

Inför webbinariet hade alla deltagare fått möjlighet att ställa frågor som de ansåg angelägna. Utifrån deltagarnas frågor identifierades några tematiska perspektiv som var av särskilt stort intresse. Bland annat diskuterades internationella utvecklingsperspektiv, tryggad livsmedelsförsörjning, hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion, innovation och företagande, och global hälsa.

– Jag ser att det finns stor kunskap och förståelse för livsmedelssystemens komplexitet men också för behovet av omställning. Det pågår mycket intressant arbete och detta kommer bland annat att återspeglas i den nationella färdväg Sverige ska skicka in till toppmötet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Per Olsson Fridhs anförande

Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, höll sitt anförande genom en inspelad film, som du kan ta del av här.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

FSS

Food Systems Summit (FSS) ska äga rum i samband med FN:s Generalförsamling (UNGA 76) i september 2021. Ett förmöte kommer att arrangeras i Rom under sommaren 2021, troligtvis i juli.

Syftet med FSS är att engagera fler (people’s summit) och vara resultatorienterat (solutions summit). Toppmötet ska leda till nya åtgärder, innovativa lösningar och strategier för att förändra våra livsmedelssystem samt att använda dessa förändringar för att nå framsteg inom alla 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG).