Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Mikael Damberg och Peter Hultqvist träffar vinnarna i en internationell cybersäkerhetstävling

Publicerad

Sverige vann den internationella cyber­säkerhets­övningen Locked Shields 2021 som genom­fördes i april i år. Det vinnande laget bestod av represen­tanter från Försvars­makten, MSB, Polisen och Säpo. Inrikes­minister Mikael Damberg och försvars­minister Peter Hultqvist träffar de vinnande myndig­heterna för att disku­tera hur cyber­säkerheten i Sverige kan utvecklas ytter­ligare.

Wikimedia commons/Jaydeep

Locked Shields är världens största cyber­försvars­övning och arrangeras årligen av Nato CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Center of Execellence) i Tallinn. I år deltog 2000 personer från 30 länder fördelade på 22 lag. Syftet med övningen var först och främst att stärka förmågan hos de deltagande länderna att försvara it-nätverk, men upplägget liknar en tävling och en vinnare koras. I år tog Sverige hem segern och det vinnande laget bestod av represen­tanter från Försvars­makten, MSB, Polisen och Säpo.

– Sveriges myndigheter ligger i framkant när det gäller att försvara sig mot cyber­attacker, det visar vinsten i årets cyber­säkerhets­övning som skedde i hård inter­nationell konkurrens. Cyber­attacker utgör ett reellt hot mot Sverige, därför är arbetet med en starkare svensk förmåga på cyber­säkerhets­området högt prioriterat för regeringen, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Årets övning gick bland annat ut på att möta it-attacker i en komplex miljö samt se till att el- och vatten­nät och andra väsentliga samhälls­tjänster inte slogs ut.

– Det är glädjande att kunna konstatera att Sveriges kompetens inom cyber­säkerhet står sig mycket väl inter­nationellt. Vinsten i Locked Shields visar också på hur svenska myndig­heter samverkar i denna viktiga fråga, ett sam­arbete som kommer att stärkas ytterligare genom det nationella cyber­säkerhets­center som regeringen fattat beslut om att inrätta, säger försvars­minister Peter Hultqvist.

Kontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson