Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Överenskommelse om EU:s jordbrukspolitik dröjer

Publicerad

EU-ländernas jordbruksministrar möttes 26–28 maj i Bryssel för att slutförhandla EU:s jordbrukspolitik fram till 2027. Efter omfattande förhandlingar avslutade jordbruksministrarna rådsmötet tidigt på fredagsmorgonen utan att en överenskommelse kunde nås med Europaparlamentet.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson
En överenskommelse mellan EU:s ministerråd och Europaparlamentet om EU:s gemensamma jordbrukspolitik uteblev när EU-ländernas jordbruksministrar möttes 26-28 maj för att slutförhandla. Foto: Sveriges EU-representation

Gemensam jordbrukspolitik för EU

- Det hade varit optimalt att komma överens. Eftersom vi nu inte vet exakt hur överenskommelsen så småningom kommer att se ut så kan vi heller inte avsluta arbetet med de nationella strategiska planerna, sa Jennie Nilsson efter mötet.  

I de strategiska planerna ska varje land beskriva hur jordbrukspolitiken ska genomföras. Här ingår bland annat ekonomiskt stöd till jordbruket.

- Det råder en ganska stor enighet om att vilja se en större miljö- och klimatnytta. Men det kräver att detaljer utformas så att både länder och lantbrukare får de förutsättningar som krävs för att de ska kunna leverera på området. Här finns fortfarande en oenighet, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Principerna om väsentligt minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, mer fokus på resultat och förenkling samt högre klimat- och miljöambitioner har väglett regeringen i förhandlingarna.

EU-kommissionen la fram förslagen om en reformerad CAP 2018. Reformen består av tre förordningar:

  • Förordningen om strategiska planer
  • Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av CAP
  • Förordning om en samlad marknadsorientering för jordbruksprodukter

Rådsmötet förhandlade parallellt med sina egna diskussioner också med Europaparlamentet. EU-ländernas jordbruksministrar möts igen 28-29 juni.

Nya genomiska tekniker och växtförökningsmaterial

Ministrarna diskuterade två studier som EU-kommissionen nyligen publicerat om dels nya genomiska metoder, dels om växtförökningsmaterial.

Andra frågor

Ministrarna antog slutsatser inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem som hålls i september. Slutsatserna betonar Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

EU-kommissionen presenterade en ny handlingsplan för ekologiskt lantbruk.

Därutöver fick ministrarna en lägesrapport om förhandlingen mellan Storbritannien och EU om fisket i de gemensamma Atlant- och Nordsjövattnen. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd 26-27 maj

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.