Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Pausad BNP-indexering av drivmedelsskatten även nästa år

Publicerad

En del av den årliga indexeringen av bensin- och dieselskatten kommer att pausas tillfälligt nästa år. Förslaget aviserades i regeringens budgetproposition för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget innebär att den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bland annat bensin och diesel inte tillämpas för kalenderåret 2022. Skattesatserna för 2022 ska därmed endast räknas om baserat på den faktiska förändringen i konsumentprisindex.

Bakgrunden till förslaget är att reduktions­nivåerna inom reduktionsplikten successivt ska höjas till 2030, det vill säga att andelen biodrivmedel gradvis kommer att öka i den bensin och diesel som säljs. Biodrivmedel är än så länge dyrare att producera än bensin och diesel. Genom att tillfälligt pausa BNP-indexeringen kan ökade drivmedelspriser mötas.

Förslaget medför att skatteintäkterna beräknas minska med knappt en miljard kronor år 2022.

Om indexering av skatten på bensin och diesel

Varje år görs en indexering av bensin- och dieselskatten, som består av koldioxidskatt och energiskatt. Indexeringen består dels av en uppräkning med föregående års förändring av konsumentprisindex (KPI), dels med en så kallad BNP-indexering, ett schabloniserat tillägg på 2 procentenheter för att beakta BNP-utvecklingen. BNP-indexeringen är pausad under 2021 och enligt förslaget kommer den vara det tillfälligt även 2022.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.