Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Sociala frågor och EU:s relation med Indien på informellt toppmöte

Publicerad

På fredag och lördag träffar statsminister Stefan Löfven sina stats- och regeringschefskollegor på ett informellt toppmöte i Porto, Portugal. Huvudtemat för toppmötet är sociala frågor men EU-ledarna ska även ha ett videomöte med Indiens premiärminister Narendra Modi.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven deltar i det sociala EU-toppmötet i Porto, 7-8 maj. Pandemibekämpning och den sociala pelaren som antogs vid det sociala toppmötet i Göteborg 2017 står på dagordningen samt ett videosamtal med Indiens premiärminister Narendra Modi. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sociala frågor

Jobb, tillväxt och sociala frågor är fokus för det informella toppmötet. Stats- och regeringscheferna ska prata om hur principerna för den sociala pelaren som antogs vid toppmötet i Göteborg 2017 ska genomföras. Diskussionen kommer bland annat handla om kompetensförsörjning och innovationer samt behov av socialt skydd och god välfärd.

Relationen mellan EU och Indien

På lördagen kommer EU-ledarna ha ett videomöte med Indiens premiärminister Narendra Modi för att prata om ett fördjupat partnerskap mellan EU och Indien.

Coronasamordning

EU-ledarna kommer också få en uppdatering om EU:s gemensamma arbete med pandemibekämpning.

Stats- och regeringscheferna antar inga slutsatser på informella möten men de kommer anta en deklaration om de sociala frågorna efter diskussionen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.