Artikel från Socialdepartementet

Socialminister Lena Hallengren uppmärksammade antibiotikaresistens i FN och i WHO

Publicerad

Regeringen prioriterar antibiotikaresistensfrågan högt. Den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens har som övergripande målsättning att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur. Att hitta nya vägar till att förebygga och behandla infektionssjukdomar är ytterst en fråga om vår framtida välfärd.

Tack vare antibiotika har vi vant oss vid att kunna behandla också mycket allvarliga bakteriella infektionssjukdomar. Utan antibiotika ställs mänskligheten inför en mycket svår utmaning. Därför är frågan om antibiotikaresistens en högt prioriterad fråga för regeringen.

Medicinska åtgärder som innebär en ökad infektionsrisk som transplantationer, avancerad cancerbehandling och vård av för tidigt födda barn är beroende av effektiva antibiotika. Dagens moderna sjukvård hade till stora delar inte varit möjlig utan dessa läkemedel. Antibiotika är också viktigt för att bota sjukdomar hos djur och för att trygga livsmedelsförsörjningen.

För att kunna följa och agera på utvecklingen av resistens och användningen av antibiotika är det viktigt att alla länder delar information om detta med varandra och med WHO. WHO har sedan 2015 ett globalt system för att bevaka utvecklingen av resistens och användningen av antibiotika (GLASS) som Sverige varit drivande i utvecklingen av. En viktig lärdom från covid-19-pandemin är att systemen behöver generera god tillgång till information.

Måndagen den 26 april medverkade socialminister Lena Hallengren vid en konferens arrangerad av Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sydkoreas hälsodepartement och Världshälsoorganisationen (WHO) för att diskutera utvecklingen av det globala systemet GLASS. Lena Hallengren inledningstalade på konferensen tillsammans med sin sydkoreanske kollega hälsominister Kwon Deok-chul.

-Antibiotikaresistens är den tysta pandemin. Vi behöver agera samordnat på global nivå för att minska hotet mot människors och djurs hälsa och för att trygga livsmedelsförsörjningen som är beroende av att antibiotika fungerar, säger Lena Hallengren.

På torsdag den 29 april deltog också socialministern vid ett högnivåmöte i FN om antibiotikaresistens som anordnas inom ramen för den 75:e sessionen i FN:s generalförsamling. Lena Hallengren medverkade i en paneldiskussion om hur man hanterar antibiotikaresistens på nationell nivå. Där delade hon med sig av svenska erfarenheter av tvärsektoriellt arbete för att minska användningen av antibiotika och skärpa övervakningen av användningen.

Under tisdagen den 4 maj deltar socialministern i ett möte som anordnas av högnivågruppen mot antibiotikaresistens (One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance).

Kontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström