Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Veterandagen uppmärksammades av försvarsminister Peter Hultqvist

Publicerad

Årets veterandag den 29 maj uppmärksammades av försvarsminister Peter Hultqvist. Tillsammans med H.M. Konungen, prins Carl-Philip, riksdagens talman Andreas Norlén, överbefälhavare Micael Bydén och general Sverker Göranson, ordförande i Sveriges veteranförbund, deltog försvarsministern i en ceremoni för att hedra alla svenskar som deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet.

  • Peter Hultqvist uppställd vid fanor på ceremoni utomhus .

    Peter Hultqvist på veterandagen 2021.

    Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.

  • Peter Hultqvist framför Veteranmonumentet i Stockholm.

    Peter Hultqvist på veterandagen 2021.

    Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.

Liksom förra året genomfördes veterandagen utan publik på grund av den pågående coronapandemin. Dagen inleddes med en kransnedläggning vid Sveriges nationella veteranmonument, Restare, framför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Senare på lördagen fortsatte högtidlighållandet vid Berga slott. Försvarsminister Peter Hultqvist deltog även här.

– Sverige har gjort och kommer fortsätta att göra skillnad i internationella insatser. Vi bidrar med mycket hög kvalitet avseende både personal och materiel och vårt deltagande är efterfrågat av våra samarbetspartners. Vi ska vara stolta över de insatser som våra svenska förband gör internationellt, säger Peter Hultqvist.

Ceremonierna direktsändes från Amfibieregementet och Berga slott, och går att se i efterhand på Försvarsmaktens Youtube-kanal. Digitaliseringen gör veterandagen tillgänglig för flera och firandet kommer också fortsättningsvis att direktsändas enligt Försvarsmakten. 

Om veterandagen

Veterandagen instiftades 2010 och är sedan 2018 allmän flaggdag. Dagen uppmärksammar de svenska veteraner som gjort och gör insatser i fredens tjänst under internationella uppdrag.