Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg besökte Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum

Publicerad

Den 4 juni besökte utrikeshandelsminister Anna Hallberg Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum, SPIEF, tillsammans med en högnivådelegation från näringslivet.

Under besöket hölls ett bilateralt möte mellan Anna Hallberg och industri- och handelsminister Denis Manturov. Därtill hade Anna Hallberg möten med svenska företag och vice handelsministern samt ett möte med vice ministern för naturresurser och ekologi samt representanter från civilsamhället. I den svenska delegationen till SPIEF ingick flera av de största svenska företagen som är aktiva på den ryska marknaden.

– Ryssland står inför stora utmaningar när det gäller att ställa om sin industri och behöver de kommande åren göra stora investeringar. Jag lyfte fram vad svenska företag har att erbjuda i detta och de utmaningar som svenska företag har på den ryska marknaden, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Under besöket förde Anna Hallberg också fram Sveriges syn på Rysslands agerande i Ukraina samt Sveriges oro för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.