Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Digitala vaccinationsbevis för resande inom EU klara från 1 juli

Publicerad

Den 1 juli kommer de nya digitala vaccinationsbevisen för covid-19 att lanseras. Inom kort kommer den digitala tjänsten även innehålla bevis om att man testat negativt eller om man tillfrisknat från covid-19.

De digitala covidbevisen är tänkta att underlätta resor inom Europa och är utformade på samma sätt inom hela EU. Med ett digitalt covidbevis ska du enkelt kunna visa att du har vaccinerats mot covid-19. Den 1 juli kommer E-hälsomyndigheten, i samarbete med bland andra Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), att lansera e‑tjänsten Covidbevis för vaccinationer.

Den som har vaccinerats mot covid-19 kommer att kunna beställa ett vaccinationsbevis via en e-tjänst hos E-hälsomyndigheten, i samband med det lämnas också samtycke till att uppgifter hämtas ifrån det nationella vaccinationsregistret. Den digitala tjänsten kommer inom kort även att kompletteras med bevis om negativa test och tillfriskande från covid-19, men det tar längre tid att få en teknisk lösning på plats eftersom det kräver att information inhämtas från ett stort antal olika aktörer.

Myndigheterna beräknar att privata aktörer som testar för pågående infektion ska kunna koppla upp sig mot systemet för covidbevis från och med mitten av juli. En process pågår också för att tillfrisknandeintygen ska komma på plats så snabbt som möjligt, före den 12 augusti. Då avslutas nämligen infasningsperioden för just tillfrisknandeintyg och intyg om negativt test.

Covidbevisen kommer att vara kostnadsfria för alla, oberoende om du är vaccinerad eller inte och oberoende om du har svensk e-legitimation eller inte. Det kommer dock fortfarande kosta att ta ett covidtest inför resa.

Den som inte har svensk e-legitimation och vill ha ett vaccinations­bevis kommer kunna beställa vac­cina­tionsbeviset genom att fylla i en blankett och skicka den till E‑hälsomyndigheten.

De digitala bevisen kommer kunna läsas, bedömas och verifieras vid gränskontroller och på så sätt underlätta resande. Olika länder har dock olika krav och kraven kan också ändras över tid, det är därför viktigt att den som ska resa själv kontrollerar reglerna för landet den vill resa till. Det är också viktigt att var och en tar reda på riskläget på orten och följer de restriktioner som gäller på plats. Det kommer att vara möjligt att resa inom EU i sommar även om man inte är vaccinerad eller fått sitt covidbevis, bland annat tack vare övergångsregler medan covidbevisen införs. Men när covidbevisen är införda kommer de att underlätta.

Covidbeviset är i nuläget inte tänkt att användas inom Sverige, till exempel för att enskilda individer ska undantas restriktioner. Regeringen arbetar separat med den successiva avvecklingen av restriktioner, det sker i de fem steg som tidigare presenterats.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.