Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Ekonomisk återhämtning och utrikesfrågor på EU-toppmöte

Publicerad

När EU:s stats och regeringschefer träffas i Bryssel 24–25 juni ska de diskutera den ekonomiska situationen i EU, migration och en rad utrikespolitiska frågor. De kommer även ta upp arbetet kring covid-19. Statsminister Stefan Löfven och hans kollegor inleder med en arbetslunch med FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres.

Coronasamordning och migration

Som på tidigare möten kommer EU-ledarna ha en övergripande diskussion om vaccinations- och coronaläget i medlemsländerna samt globalt. Sannolikt kommer EU-ledarna även ha en första diskussion om vilka lärdomar vi kan dra av coronakrisen.

Några medlemsländer har tagit initiativ till en diskussion om den externa dimensionen av migration på mötet, det vill säga hur migrationen påverkas av situationen i länder runt EU.

Turkiet och Ryssland och andra utrikesfrågor

Stats- och regeringscheferna kommer ta upp situationen i flera länder och regioner på mötet, bland annat i Turkiet, Ryssland, Libyen, Belarus och Sahel.

Vad gäller situationen i Ryssland kommer de utgå från diskussionerna på förra mötet i Europeiska rådet och den rapport EU-institutionerna tagit fram sedan dess. EU-ledarna kommer även följa upp diskussionerna de hade i maj om situationen i Belarus, då de beslutade om en rad åtgärder, till exempel sanktioner.

Ekonomisk återhämtning och eurotoppmöte

Stats- och regeringscheferna ägnar fredagen åt diskussion om ekonomisk återhämtning i EU efter pandemin. Diskussionen kommer sannolikt fokusera på återhämtningspaketet Next Generation EU som de enades om i juli 2020. Nästan alla EU-länder har lämnat in förslag på nationella återhämtningsplaner till EU-kommissionen. Nu avvaktar flera länder EU-kommissionens besked om fördelningen av lån respektive bidrag.

På fredagen är det även ett eurotoppmöte i så kallat inkluderande format, det betyder att även EU-länder utan euron som valuta också är välkomna. Stats- och regeringscheferna kommer då att diskutera bank- och kapitalmarknadsunionen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om Europeiska rådets möte 24-25 juni

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.