Europeiskt luftrum och regler för hyrda fordon på EU:s transportmöte

Publicerad

Nya regler för flygtrafikledning, hyrda fordon och inlandssjöfart ska EU-länderna komma överens om på transportrådets möte i Luxemburg 3 juni. Järnvägens framtid och hållbar och smart mobilitet är andra frågor på dagordningen. Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, representerar Sverige på mötet.

Malin Cederfeldt Östberg
Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, ska diskutera transportfrågor med EU-kollegorna. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Det gemensamma europeiska luftrummet

På mötet ska EU-länderna komma överens om rådets ståndpunkt om ett förslag som handlar om att effektivisera och modernisera det gemensamma europeiska luftrummet för att komma till rätta med förseningar och trängsel i luftrummet samt minska klimatpåverkan. Målet med den föreslagna förordningen är bland annat att öppna marknaden för stödtjänster till flygtrafikledningen och att centralisera vissa uppgifter från medlemsländerna till europeisk nivå.

Behandlingen i rådet har dock lett till att existerande ramregelverk i stora delar bibehålls. En viktig fråga för regeringen är att Sverige kan behålla sin integrerade civil-militära flygtrafikledning.

Regeringen stödjer ordförandeskapets förslag till allmän inriktning.

Hyrda fordon

På mötet ska rådet också komma överens om en gemensam ståndpunkt om direktivet om användning av hyrda fordon. Förslaget innebär att företag som utgångspunkt ska ha rätt att hyra fordon utan förare från ett annat EU-land för att klara tillfälliga efterfrågetoppar. EU-länderna kommer dock att kunna begränsa användningen av dessa fordon för att undvika negativa effekter på skatteintäkter och otillåten cabotagetrafik.

Regeringen stödjer ordförandeskapets förslag till allmän inriktning.

Inlandssjöfart

Ministrarna ska enas om rådets ståndpunkt i frågan om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart för sjömän från länder utanför EU.

Sverige har inga avtal med länder utanför EU om behörigheter och berörs därför inte direkt av förslaget.

Regeringen stödjer ordförandeskapets förslag till allmän inriktning.

Järnvägen, hållbar och smart mobilitet samt övriga frågor

Rådet kommer att anta slutsatser om järnvägens roll och hållbar och smart mobilitet inför kommande förslag från EU-kommissionen.

På mötet kommer även en lång rad övriga frågor att tas upp. Bland annat ska det portugisiska ordförandeskapet informera om läget i förhandlingarna om eurovinjettdirektivet och Nederländerna kommer att informera om ett initiativ för att undvika förlust av containrar från fartyg ute till havs. Danmark kommer också att ta upp övergången till utsläppsfria lätta fordon och Litauen kommer att informera om händelserna i Belarus 23 maj då ett Ryanairplan från Aten till Vilnius tvingades ner för landning i Minsk av belarusiska myndigheter.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för transportrådet 3 juni

Mer om mötet i transportrådet 3 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.