Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-

EU:s klimatlag och tillståndsprocesser i fokus på regeringens klimatkollegium

Publicerad

När Regeringens klimatkollegium sammanträdde för tredje gången var tillståndsprocesser samt EU:s klimatpolitik och ”Fit for 55” på agendan.

Klimatkollegiet, som leds av statsminister Stefan Löfven, hade två högaktuella ämnen med stor betydelse i samhällsomställningen mot ett fossilfritt Sverige på dagens agenda.

För att uppnå nettonollutsläpp 2045 står Sverige inför en omfattande samhällsomställning, vilket kommer leda till att ett stort antal verksamheter behöver ändrade eller nya tillstånd. Väl fungerande och effektiva tillståndsprocesser bidrar till ett gott investeringsklimat, vilket främjar den gröna omställningen. Samtidigt är det viktigt att ett högt miljöskydd bibehålls. Det pågår just nu ett stort antal regeringsinitiativ och åtgärder för att utreda och effektivisera tillståndsprocesser för att främja den gröna omställningen. Vid mötet diskuterades hur regeringen kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för välfungerande tillståndsprocesser.

Sverige har en viktig roll att driva på för en ambitiös klimatpolitik i förhandlingarna i EU. EU-kommissionen ska i juli presentera den lagstiftning som ska bidra till att man når det skärpta målet för 2030 i EU:s klimatlag. Lagstiftningspaketet går under namnet ”Fit for 55”. Vid mötet diskuterades hur Sverige kan påverka och kommer påverkas av den kommande lagstiftningen.

Om klimatkollegiet

Klimatkollegiets syfte är att samordna och inrikta genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen samt följa upp regeringens arbete att nå klimatmålen. Alla politikområden måste dra åt samma håll och klimatfrågan måste integreras i alla relevanta politikområden.

Kollegiet har regelbundna möten som leds av statsministern. Utöver statsministern och miljö- och klimatministern ingår ytterligare sex ministrar vars områden är avgörande för klimatomställningen. Dessa är: närings­minis­tern, finansministern, infrastrukturministern, energi- och digitaliserings­ministern, landsbygdsministern samt jämställdhets- och bostadsministern.

Dagens möte gästades även av försvarsministern och EU-ministern.