Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Artikel

EU:s partnerskap med medelinkomstländer och mänsklig utveckling på EU-möte

Publicerad

När minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh träffar sina EU-kollegor via video den 14 juni ska de diskutera partnerskap med medelinkomstländer och EU:s engagemang för mänsklig utveckling.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh deltar på videomötet 14 juni.
Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh deltar på videomötet 14 juni. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utvecklingsministrarna inleder mötet med en diskussion om EU:s partnerskap med medelinkomstländer. Ministrarna ska bland annat ta upp hur EU kan utveckla samarbetet med dessa länder för att möta globala utmaningar som klimatet och återhämtningen efter pandemin. Regeringen tycker att bistånd till medelinkomstländer bör vara strategisk fokuserat och att insatserna bör kombineras med andra verktyg och dialog om till exempel jämställdhet och demokrati.

Vidare ska ministrarna diskutera EU:s engagemang för global hälsa, utbildning och vaccin och annat som har med mänsklig utveckling att göra. Portugisiska ordförandeskapet anser att det har funnits ett behov att uppmärksamma frågan dels med tanke på pandemin, dels för att utvecklingspolitiken är en del i EU-budgeten. I anslutning till mötet kommer rådet anta rådsslutsatser om mänsklig utveckling och om EU:s partnerskap i medelinkomstländer.

Sveriges regering välkomnar rådsslutsatserna som ligger i linje med svenska prioriteringar som demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh deltar i videomötet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning till utrikesrådet, biståndsfrågor

Mer om mötet i utrikesrådet, biståndsfrågor

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.