Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Eva Nordmark deltar i nordiskt möte för att diskutera framtidens arbetsliv

Publicerad

Den 2 juni deltar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett informellt nordiskt möte i Ministerrådet för arbetsliv. Syftet är att diskutera slutresultatet av forskningsprojektet ”The Future of Work in the Nordic Countries”.

På mötet ska arbetsmarknadsministrarna och representanter från arbetsmarknadens parter att ta del av projektresultaten och diskutera vilka utmaningar den nordiska modellen har på framtidens arbetsmarknad. Projektet har analyserat hur de globala megatrenderna digitalisering, klimatförändringar, en åldrande befolkning och globalisering, kan påverka det nordiska arbetslivet.

- Framtidens arbetsmarknad påverkas av flera globala megatrender, men den är inte förutbestämd. Det är upp till oss politiker att visa hur vi vill att framtidens arbetsmarknad ska se ut, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Forskningsprojektets slutrapport offentliggjordes i maj och ger en heltäckande bild av vilka förändringar som väntar de nordiska arbetsmarknaderna och hur de nordiska länderna kan möta dem. Forskarna bedömer att den nordiska modellen har motståndskraft och anpassningskapacitetden att även möta förändringar på framtidens arbetsmarknad men varnar för risken att en mer tudelad arbetsmarknad kommer att skapas.

Cirka 30 forskare från de fem nordiska länderna har involverats i projektet. Det är den största satsningen som har gjorts inom Ministerrådet för arbetsliv.