Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsminister Peter Hultqvist besöker internationell flygövning i Luleå

Publicerad Uppdaterad

Under perioden den 7 till 18 juni 2021 arrangerar Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsammans med USA den återkommande internationella flygövningen, Arctic Challenge Exercise 2021 (ACE 21). Övningen genomförs i år för femte gången inom ramen för det nordiska samarbetet. Den 15 juni besöker försvarsminister Peter Hultqvist övningen i Luleå.

 • Peter Hultqvist och Micael Bydén står utomhus framför ett flygplan tillsammans med flera personer.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén.

  Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

 • Micael Bydén och Peter Hultqvist står utomhus och pratar med en tredje person.

  Överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist.

  Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

 • Amerikansk F-16 lyfter från Luleå-Kallax flygplats under första dagen av Ace.

  Amerikansk F-16 lyfter från Luleå-Kallax flygplats under första dagen av Ace.

  Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

 • F-16-plan från 480th Fighter Squadron taxar ut till startbanan för att påbörja ett flygpass.

  F-16-plan från 480th Fighter Squadron taxar ut till startbanan för att påbörja ett flygpass.

  Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Syftet med ACE 21 är att stärka de deltagande flygförbandens interoperabilitet och operativa förmåga. Det kombinerade stora nordiska luftrummet erbjuder unika övningsmöjligheter för realistisk flygstridsträning, innehållande flera flygbaser och ett skjutfält.

– Försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna stärker den gemensamma militära förmågan och det bidrar till stabilitet i vår del av Europa. De nordiska länderna delar grundläggande värderingar och säkerhetsintressen. Vi samarbetar i flera format, både bilateralt och multilateralt, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

ACE-övningarna genomförs vartannat år och ACE 21 är en vidareutveckling av tidigare övningar. Under ACE 19 uppnådde övningen för första gången så kallad flaggnivå, det vill säga den högsta nivån av komplexitet och svårigheter som en internationell flygövningen kan erbjuda. Även under ACE 21 är målsättningen med övningen att uppnå ”flaggnivå”. ACE 21 bedrivs från fyra olika flygbaser och tre länder: Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas och Örland flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi i Finland.

– ACE 21 är Europas största flygövning, som sker på en så kallad flaggnivå, och den är ett konkret exempel på nordiskt-transatlantiskt samarbete inom försvarsområdet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Under övningsperioden genomförs två flygpass varje vardag under perioden den 7 juni till 18 juni. På förmiddagen sker flygningar i tre olika övningsområden − ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagen flyger samtliga nationer i det unika övningsområdet för ACE 21 i Sverige, Finland och Norge.

Faktaruta

Arctic Challenge Exercise (ACE) är en flygövning som anordnas vartannat år av Danmark, Finland, Norge och Sverige med avgörande stöd från USA. Flygvapencheferna i de fyra nordiska länderna tillsammans med flygvapenchefen för de amerikanska flygstridskrafterna undertecknade 2017 en gemensam avsiktsförklaring, Letter of Intent (LoI), att utveckla flygövningen ACE till en så kallad flaggövning. Denna avsiktsförklaring kompletterades tidigare i år med att försvarsministrarna i de fyra nordiska länderna, tillsammans med ministern för det amerikanska flygvapnet, uttryckte sin gemensamma vilja att bibehålla ACE som flaggövning.

Ansvaret för övningen roterar och årets övning är under norsk ledning. Övningen härstammar från konceptet Cross Border Training (CBT) och genomfördes för första gången 2013. Övningsscenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat. I år har på grund av pandemin antalet deltagande flygplan reducerats till cirka 70 stycken, inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan från åtta olika länder. I övningen deltar cirka 3 000 personer.