Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om corona-viruset, 4 juni

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset
och om sjukdomen covid-19. Datum i rubriken visar när vi skrev artikeln.

1,5 miljarder kronor extra
till att testa och smitt-spåra

Vi behöver kunna fortsätta
att covid-testa många
och spåra smitta.

Regeringen föreslår därför
1,5 miljarder kronor extra till det.

Regeringens plan för
att ta bort corona-regler  

Plan i 5 steg

Regeringen har tagit fram en plan
i fem steg.
Den ska vi följa för att
så småningom kunna leva
ungefär som innan corona.

Steg 1 har redan börjat.
Det började 1 juni.
Det innebär att några corona-regler lättas upp.

Steg 5 är det sista steget.
Då försvinner i princip alla
corona-regler.

Det är viktigt att vi tar bort reglerna
på ett ansvarsfullt sätt.
Det säger regeringen.

Vi måste också vara beredda att införa reglerna igen
ifall vi får mer smitta igen.

Anpassning i tre nivåer

Folkhälsomyndigheten utgår från
tre nivåer för att anpassa
corona-reglerna.
Regeringen fast-ställer varje nivå.
De gör det efter att ha talat med
Folkhälsomyndigheten.

Nivåerna beror på

  • hur mycket smitta det finns.
  • hur mycket vården har att göra.
  • hur många som har fått vaccin.

Kan vi ha större evenemang
på ett smitt-säkert sätt?

Den 1 juni började steg 1
i regeringens plan att
ta bort corona-regler.
Steg 2 ska börja senare i sommar.
Folkhälsomyndigheten ska redogöra
för större evenemang.

Kan vi ha evenemang
redan under steg 2?
Hur kan vi göra dem smitt-säkra?

Myndigheten ska se om
vi till exempel kan testa människor
före evenemang.
Vi kanske kan använda
vaccinations-bevis?

Fler ska räknas som risk-grupp
och kan få pengar

Personer i risk-grupp kan få
viss sjuk-penning
i före-byggande syfte.
Det är för att de inte ska
få covid.

Vissa anhöriga kan få
viss smitt-bärar-penning.

Regeringen har beslutat om ändringar.
Fler räknas nu som riskgrupp.

Till exempel personer med

  • bipolär sjukdom
  • schizofreni.
  • stroke.

Det här gäller från 1 juni.

Prognosen för vaccinationen
är fortfarande samma

Folkhälsomyndigheten gör prognoser
över när alla ska ha fått vaccin
minst en gång.
Det kommer en ny prognos
var 14:e dag.
För 14 dagar sen var prognosen: 5 september.
Det är den nu också.

5 september ska alla vuxna
ha fått vaccin.
Det gäller även barn
med vissa sjukdomar.

Hur snabbt vi kan vaccinera
beror bland annat på
när vaccinet kommer.
Folkhälsomyndigheten tittar på det
när de gör sin prognos.

Myndigheten stämmer också av med
Sveriges Kommuner och Regioner
och med Socialdepartementet.

20 miljoner kronor till
mer info om vaccination

I en del grupper av människor
är det inte så många
som vaccinerar sig.

Fler behöver ta vaccin.
Då blir vi bättre skyddade
mot covid-19.

Grupperna behöver få
mer information
om vaccination.

Regeringen föreslår att
Folkhälso-myndigheten får
20 miljoner kronor extra.

De ska använda pengarna
till att informera om vaccin.

Regionerna får mer pengar
för att vaccinera

Vi behöver fortsätta att vaccinera
många i snabb takt.
Det är fler som vill ha vaccin nu.

Regionerna behöver därför mer pengar.
Regeringen föreslår att de får
470 miljoner kronor till.

I vår-ändrings-budgeten
föreslog regeringen
700 miljoner kronor till.

Folkhälsomyndigheten ska
hålla reda på hur mycket
vaccin vi behöver

Folkhälsomyndigheten får ett
nytt uppdrag av regeringen.
De ska bedöma hur mycket
vaccin vi behöver mot covid-19
i Sverige.

Myndigheten ska redovisa det här
fyra gånger om året.
De ska redovisa det 2021,
2022 och 2023.

Målet är att få fakta.
Hur mycket vaccin ska Sverige köpa?
Kan vi sälja lite av
det vaccin vi redan har?

Kan vi ge bort lite till andra länder?
Hur mycket, i så fall?

Hur mycket vaccin vi behöver
beror på läget.
Vi vet inte hur det blir än.
Folkhälsomyndigheten måste därför
tänka på många olika saker.

Till exempel:

  • Hur länge ger vaccinen skydd?
  • Hur påverkar nya virus-varianter?
  • Vilka behöver få mer vaccin?