Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lena Hallengren i möte med WHO:s generaldirektör

Publicerad

Världshälsoorganisationen WHO:s generalförsamling sammanträdde 24 maj–1 juni och socialminister Lena Hallengren ledde den svenska delegationen. Hon hade även ett särskilt möte med WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, där fokus låg på den globala hanteringen av coronapandemin och Sveriges framtida samarbete med WHO.

Foto från Lena Hallengrens digitala möte med Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Foto från Lena Hallengrens digitala möte med Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. I bild också Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Foto: Regeringskansliet

Sverige är en av de största givarna till FN:s världshälsoorganisation WHO och det starka samarbetet vill regeringen satsa vidare på under de kommande åren. WHO har en ledande roll inom det globala hälsoarbetet, det har inte minst varit tydligt under coronapandemin.

-Pandemin har belyst vikten av att arbeta tillsammans för att kunna lösa hälsofrågor. WHO spelar en viktig roll för den globala hälsan, både gällande krisberedskap och genom att sätta en viktig standard för det internationella hälsoarbetet, säger Lena Hallengren.

Stora frågor på agendan

I den svenska delegationen ingick 26 svenska representanter från berörda departement, myndigheter, fack och professionsorganisationer. Under Världshälsoförsamlingen, som är WHO:s högsta styrande organ, diskuterades bland annat den fortsatta hanteringen av coronapandemin, programbudget för 2022-2023 och övriga hälsofrågor om exempelvis tandhälsa, diabetes, bevakning av icke-smittsamma sjukdomar, sexuellt överförbara sjukdomar och hälsa för personer med funktionsnedsättning. Församlingen antog totalt ett 30-tal resolutioner och beslut med bäring på global hälsa.

Mötet innebar en milstolpe i arbetet med att stärka WHO inför framtida globala hälsokriser. Ett arbete har påbörjats för att se över hur organisationens roll och mandat behöver förändras för att stå bättre rustade inför framtiden. En extrainsatt Världshälsoförsamling kommer också att hållas i slutet av november 2021 för att påbörja diskussioner om ett framtida pandemifördrag som ska fungera som komplement till det Internationella Hälsoreglementet.

Presenterade strategi för samarbete

Sverige har nyligen antagit en ny strategi som drar upp riktlinjerna för samarbetet med WHO under de kommande fem åren, Lena Hallengren presenterade den under hennes enskilda möte med WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

-Sverige ska vara en stark och viktig partner för WHO och i strategin har vi definierat våra viktigaste prioriteringar för samarbetet. Det handlar bland annat  om att jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter ska genomsyra alla frågor som WHO hanterar. Att arbeta för stärkt hälsosäkerhet på global nivå och ökad beredskap för gränsöverskridande hälsohot är en annan viktig fråga, säger socialminister Lena Hallengren.

Övriga frågor som Lena Hallengren diskuterade under mötet med Dr Tedros var bland annat Sveriges arbete med antibiotikaresistens och Lena Hallengrens engagemang i One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance. På mötet medverkade också Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och ambassadör Anna Jardfelt vid Sveriges ständiga representation till Förenta nationerna i Genève.