Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Rättsstatens principer och EU:s framtidskonferens på ministermöte

Publicerad

En utfrågning med Ungern och Polen om rättsstatens principer är det tyngsta ärendet på dagordningen som EU-minister Hans Dahlgren ska ta sig an när EU-ministrarna möts 22 juni. De ska även förbereda nästa möte i Europeiska rådet och diskutera EU-utvidgningen och framtidskonferensen.

Hans Dahlgren vid ett Europaforum
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s råd för allmänna frågor möts i Luxemburg 22 juni. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Utfrågning om rättsstatens principer i Ungern och Polen

På mötet kommer medlemsländernas EU-ministrar ha en utfrågning om situationen för rättsstatens principer i Ungern och Polen inom ramen för Artikel 7-förfarandet.

Bakgrunden till utfrågningen om situationen i Ungern är att Europaparlamentet i september 2018 röstade för ett förslag om att aktivera artikel 7 då parlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern inte följer EU:s grundläggande värderingar. I artikel 7 (1) står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

Bakgrunden till utfrågningen om situationen i Polen är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget.

Regeringen ser med oro på utvecklingen i både Ungern och Polen och välkomnar en ny utfrågning inom ramen för artikel 7 förfarandet.

Förberedelser inför kommande möte i Europeiska rådet

EU-ministrarna inleder mötet med att förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet, 24–25 juni. EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera coronasamordning, den ekonomiska återhämtningen, migration samt EU:s relationer med Turkiet och Ryssland.

Utvidgningen

EU-ministrarna kommer också diskutera EU:s utvidgningsprocess samt stabiliserings- och associeringsprocessen på västra Balkan. Rådet enades den 25 mars 2020 om att inleda EU-anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien, men förhandlingsstarten har blockerats av Bulgarien. När ett antal reformvillkor uppfyllts kommer anslutningsförhandlingarna med Albanien att börja.

Regeringen anser att det är viktigt kandidatländerna genomför nödvändiga reformer och möter de krav som ställs innan ett medlemskap i EU kan bli aktuellt. En nära relation med länderna på västra Balkan är viktig för EU:s gemensamma säkerhet och ekonomi.

Regeringen verkar för att svenska prioriteringar såsom rättsstatsfrågor, konditionalitet och framsteg på egna meriter får en framträdande plats i anslutningsförhandlingarna. Regeringen anser att blockeringen av Nordmakedoniens förhandlingsstart inte är acceptabel. Regeringen stödjer kommissionen och det portugisiska ordförandeskapet i arbetet med att lösa frågan tillsammans med Nordmakedonien och Bulgarien.

Framtidskonferensen

På mötet ska ordförandeskapet informera EU-ministrarna om arbetet i konferensens verkställande styrelse samt återkoppla från den första plenarförsamlingen som var 19 juni i Strasbourg.

Styrelsens uppgift är att hålla samman konferensen och sammanställa inspel från medborgardialoger och konferensens webbplats.

Vid styrelsemötet den 26 maj antogs en provisorisk kalender för konferensens evenemang och möten på EU-nivå. Sex plenarförsamlingar är inplanerade fram till och med mars 2022 varav den första nu i juni. Därtill planeras fyra olika medborgarpaneler som ska sammanträda vid tre olika tillfällen i tre dagar vardera.

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s allmänna råd 22 juni

Mer om mötet i EU:s allmänna råd 22 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.