Artikel från Finansdepartementet

Sänkt skatt för företag som investerar i inventarier i år

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en kommande tillfällig skattereduktion för företag som investerar i inventarier. Skattereduktionen föreslås uppgå till 3,9 procent av värdet på inventarier som anskaffas under 2021. Förslaget lämnas nu som en proposition till riksdagen. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Syftet med förslaget är att stimulera företag att öka och tidigarelägga investeringar och därmed stärka den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. Förhoppningen är också att nya investeringar bland företagen kan påskynda den gröna omställningen av ekonomin och digitaliseringen i samhället.

Jämfört med förslaget som överlämnades till Lagrådet i maj så har endast mindre lagtekniska justeringar och följdändringar gjorts. I övrigt förslås precis som tidigare att:

  • Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde och räknas av mot företagets beräknade skatt.
  • Endast inventarier där utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag omfattas av reglerna.
  • Företag som har kalenderår som beskattningsår kommer kunna ta del av skattereduktionen i deklarationen för beskattningsåret 2022.
  • Skattereduktionen kan användas av både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet samt delägare i handelsbolag.  
  • För att motverka missbruk av reglerna införs krav på att företaget måste inneha inventarierna en viss tid för att de ska omfattas av skattereduktionen.

Den offentligfinansiella kostnaden för förslaget uppgår till 5,5 miljarder kronor 2021, 1,4 miljarder kronor 2022 och 0,1 miljarder kronor 2023. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.