Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Belarus och Irak på EU:s utrikesministermöte

Publicerad

Den politiska utvecklingen i Belarus är en av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska diskutera med sina utrikesministerkollegor när de möts i Luxemburg 21 juni. EU-ländernas utrikesministrar kommer även ta upp situationen i Irak samt relationerna med länderna i Latinamerika.

Ann Linde ger intervju på Sveriges EU-representation
Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige när EU-ländernas utrikesministrar möts i Luxembourg 21 juni. De kommer bland annat att diskutera situationen i Belarus och Irak. Foto: Sveriges EU-representation

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten bland annat kommentera situationen i Turkiet, Mellanöstern, Indonesien, Ryssland, Etiopien Mali och Sahel. Sveriges utrikesminister Ann Linde kommer även informera om sin nyligen genomförda resa till Jemen, Saudiarabien och Oman. 

Situationen i Belarus

Utrikesministrarna inleder mötet med en diskussion om den politiska situationen i Belarus. En utgångspunkt för diskussionen är Europeiska rådets kraftfulla fördömande av de belarusiska myndigheternas agerande när ett flygplan tvingades landa i Minsk den 23 maj. I samband med det frihetsberövades två personer, journalisten Raman Pratasevitj och Safija Sapeha.

Regeringen står bakom fördömandet av de belarusiska myndigheternas agerande. Regeringen anser vidare att EU ska fortsätta kräva att våld och förtryck upphör, att personer som är frihetsberövade på politiska grunder släpps fria och att rättvisa och fria val hålls.

Innan mötet kommer utrikesministrarna att på förmiddagen träffa den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaya.

Irak

Utrikesministrarna kommer också ha en diskussion om utvecklingen i Irak och om EU:s engagemang i Irak och i regionen.

Regeringen följer utvecklingen i regionen och i Irak nära och vill se ett aktivt och samordnat EU-engagemang för fortsatt nedtrappning och dialog i regionen då landet står inför stora politiska, ekonomiska och sociala utmaningar. Inför valet i oktober bör kvinnors deltagande, arbetet med mänskliga rättigheter och rättsstatens principer betonas.

Utrikesministrarna kommer även att ha en arbetslunch med sin irakiske kollega Fuad Hussein.

Latinamerika

På mötet kommer utrikesministrarna även diskutera EU:s förbindelser med Latinamerika och associeringsavtalen med Mercosur, Mexiko och Chile.

Regeringen arbetar för ett starkt EU-engagemang i Latinamerika och anser att det är viktigt att EU fortsätter samarbeta med likasinnade länder i regionen om globala frågor som Agenda 2030 och om hur Parisavtalet ska genomföras. EU bör också fortsättningsvis vara en stark röst i regionen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Regeringen anser att Venezuela måste välja en demokratisk väg och respektera de mänskliga rättigheterna. Det nya amerikanska administrationens engagemang i regionen är hoppfullt och kan leda till nya samarbetsmöjligheter.

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 21 juni

Mer om EU:s utrikesråd 21 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.