Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern leder en övergångsregering

Publicerad

Statsministern och övriga statsråd har idag entledigats av talmannen. De uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering har tillträtt. Regeringen är därmed en övergångsregering.

Talmannen ska nu samråda med företrädare för partigrupperna (talmansrundor) i syfte att föreslå en ny statsminister för riksdagen.

– Det är en svår politisk situation i Sverige efter riksdagens misstroendeomröstning, samtidigt som vi befinner oss i en pandemi. I detta läge har min och regeringens prioritet varit att göra det som är bäst för landet. Med den utgångspunkten har jag, i stället för att utlysa extra val, idag hos talmannen begärt att bli entledigad som statsminister. Jag har meddelat honom att jag står till förfogande att leda en regering som kan tolereras av riksdagen, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringskansliets uppgift är att bereda regeringsärenden och biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt. Detta gäller även när regeringen är en övergångsregering.

En övergångsregering fattar främst beslut i löpande eller brådskande ärenden. Den enda uttryckliga begränsningen av en övergångsregerings befogenheter är dock att den inte får besluta om extra val.

Den 21 juni förklarade riksdagen efter omröstning att statsministern inte har riksdagens förtroende.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.