Innehållet publicerades under perioden

-

Vad gör regeringen åt kriminaliteten?

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren berättar om regeringens förebyggande insatser bland barn och unga för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.