Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) formaliseras

Publicerad

Den 30 juni–1 juli träffade Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist sina kollegor inom försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF). På ministermötet, som hölls i Helsingfors, undertecknades dokumentet JEF Policy Direction som ytterligare formaliserar JEF-samarbetet.

Peter Hultqvist vid ett bord med roll-ups med JEF:s logotyp i bakgrunden.
Peter Hultqvist signerar dokumentet JEF Policy Direction. Foto: Finlands försvarsministerium

JEF är ett brittisklett ramverk för en snabbinsatsstyrka som ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa.

Det var Storbritannien som 2014 tog initiativ till JEF och i dag är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet.

Under ministermötet den 30 juni–1 juli undertecknade företrädarna för JEF-medlemsländerna dokumentet JEF Policy Direction som pekar ut grundläggande principer och syfte för samarbetet. Dokumentet identifierar även att JEF:s geografiska fokusområden är Östersjöområdet, Nordatlanten och nordområdena.

Under mötet hölls också scenariobaserade diskussioner där företrädarna för JEF-medlemsländerna ställdes inför olika händelseförlopp och diskuterade hur dessa kunde hanteras.