Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren: EU visar vägen i klimatarbetet

Publicerad

Igår presenterade EU-kommissionen EU:s nya klimatpaket, det så kallade Fit for 55. Paketet innehåller kommissionens lagförslag på hur EU till 2030 ska minska utsläppen med minst 55% jämfört med 1990 års nivåer. EU-minister Hans Dahlgren välkomnar att det nu kan tas ett stort och viktigt steg framåt i EU:s klimatarbete.

Hans Dahlgren står på en innergård med växtlighet bakom sig
EU-minister Hans Dahlgren på regeringens pressfika den 15 juli 2021. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

EU:s klimatpaket, Fit for 55, presenterades på onsdagen av EU-kommissionen. Det innehåller bland annat förslag om skärpta utsläppsmål inom energi- och transportsektorer och ett utvidgat system för handel med utsläppsrätter. Det ska bidra till att EU når det nya klimatmålet för 2030 om att minska utsläppen med minst 55% jämfört med 1990 års nivåer.

– Klimatfrågan är akut och det är därför ett viktigt förslag som kommissionen kommit med idag. EU går nu från mål till handling, och kan samtidigt visa resten av världen vad som kan göras, för här går EU före, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Klimatpaketet innehåller också ett tydligare energiskattesystem och förslag om en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp (s.k. koldioxidtullar) för att sätta ett mer rättvisande pris på utsläpp av växthusgaser. Det innebär också skärpta krav på koldioxidutsläpp från sjöfart, luftfart och bilar.

– Detta är ett första viktigt steg mot målet att EU ska vara klimatneutralt 2050. Nu behöver vi titta noga på detaljerna i förslaget, och sedan delta i förhandlingarna med andra medlemsstater för att detta ska bli så bra som möjligt. Men ansatsen att ställa om överlag till en mer hållbar produktion och konsumtion är helt riktig. Det gäller både i EU och hos EU:s handelspartners, säger Hans Dahlgren.