Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om corona-viruset 24 juni till 15 juli 2021

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset och om sjukdomen covid-19. Datum i rubriken visar när vi skrev artikeln.

Vad gäller just nu?

Vilka åtgärder är nya?

Det här ändrades 15 juli

Regeringen har en plan för

hur vi ska ta bort corona-regler.

Planen är i flera steg.

 

Den 15 juli tog regeringen bort flera regler.

Det gjorde Folkhälso-myndigheten också.

Det var steg 3 i planen.

 

Viktigt:

Du ska fortsätta att

·        följa de allmänna råden.

·        hålla avstånd.

·        stanna hemma om du har symtom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Bussar och tåg

får använda alla platser igen

Nu får alla platser på tåg och bussar

som åker långt bokas.

 

Kommuner får inte längre

förbjuda människor att

vara på vissa platser

När det finns mycket smitta

är det inte bra om det blir trångt.

Därför har kommunerna under en tid fått stänga

till exempel en park,

en bad-strand eller en parkering om det varit trångt där.

Nu får inte kommunerna

förbjuda människor att vara på vissa platser längre.

 

Folkhälso-myndigheten

har bestämt så här

Det här tas bort:

·        Regeln om att alla ska ha

ett visst antal kvadrat-meter plats

i affärer, gym, museer, nöjes-parker

och så vidare.

·        Råden om hur människor ska sitta

i karuseller och liknande.

Storleken på grupper höjs

Nu kan du gå tillsammans med sju andra

för att titta på fotboll,

till exempel.

Tidigare fick bara fyra personer

gå tillsammans.

Nu höjs det till åtta per sällskap.

Ni måste ha egna sitt-platser

om ni går i grupp.

Ni får sitta max åtta tillsammans både inne och ute.

Så är det på alla allmänna sammankomster

eller offentliga tillställningar,

till exempel en fotbollsmatch.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Steg 4 i regeringens plan kommer i september,

om smittspridningen fortsätter att gå ner.

 

 

Det här ändrades 1 juli

Flera corona-regler är borta sedan 1 juli.

Det var steg 2 i regeringens plan.

 

Sen 1 juli får fler gå på

allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar.

 

Inne får det vara:

·        Max 50 personer utan sittplats.

Eller:

·        Max 300 personer med egen sittplats.

 

Ute får det vara:

·        Max 600 personer utan sittplats.

Eller:

·        Max 3000 personer med egen sittplats.

 

På demonstrationer ute får det vara:

·        Max 1800 personer.

Så kan fler få vara med

Du som organiserar en aktivitet

kan dela in området i delar, eller sektioner.

Det kallas sektionering.

De som är i en sektion

får inte träffa andra

från andra sektioner.

De här delarna av området

måste vara tillräckligt stora

så att alla kan hålla avstånd.

Det måste vara smitt-säkert.

Det som är bra med sektionering

är att fler kan vara med.

Då kan du ha max antal personer

per sektion.

Mässor

På mässor träffas människor

för att titta på produkter och

skapa kontakter.

Det är lite som på en marknad.

Mässor och marknader har nu liknande regler.

 

Du kan läsa mer om reglerna

Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Max 50 personer

när ni träffas privat

En lokal eller område

kan nu hyras ut till

max 50 privat-personer.

Regeringen har alltså

höjt max-antalet.

 

Det här bestämde

Folkhälsomyndigheten

Serverings-ställen fick nya regler.

De får nu hålla öppet längre,

bland annat.

Det här gäller inte längre:

·        Råd om att handla ensam.

·        Råd om att inte vara länge i butiker.

·        Råd till idrotts-föreningar.

·        Råd till kultur-föreningar.

·        Råd om idrott.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

När har alla i Sverige fått vaccin?

Folkhälsomyndigheten har satt ett datum

för när man tror att

alla vuxna ska ha fått vaccin.

Det datumet är fortfarande

19 september 2021.

Det här gäller alla över 18 år

som bor i Sverige.

Det gäller också personer under 18 år

om läkaren säger att de behöver

få vaccin.

 

Regeringen vill

göra kommunerna

bättre förberedda

När corona kom hann

inte alltid kommunerna

förbereda allt som behövdes.

Det gällde hälso- och sjuk-vård

men också social-tjänsten.

Undersökningar visar att

kommunerna behövde hjälp.

Men för att kunna hjälpa kommunerna

behöver vi veta

vad de behöver hjälp med.

Det ska Social-styrelsen och

läns-styrelserna ta reda på.

De har fått det i uppdrag av

regeringen.

 

Regeringen och SKR är överens om

vaccin till barn och ungdomar

SKR = Sveriges Kommuner och Regioner

Folkhälsomyndigheten

rekommenderar nu vaccin

·        från det år man fyller 16 år.

·        från 12 år i vissa fall.

Det kan vara på grund av
en sjukdom.

Folkhälsomyndigheten och SKR

har kommit överens om att

·        barnen och ungdomarna
ska få vaccin så snart som möjligt.

·        det ska vara gratis.

·        personalen ska skriva in det i

det nationella vaccinations-registret.

·        regionerna får pengar

för att vaccinera barn och unga.

Vården ska bli mer tillgänglig

Många har behövt vård för covid.

Därför har andra patienter ibland

fått vänta på att få vård.

Hälso- och sjukvården

måste bli lättare att nå och få komma till år 2021.

Det har regeringen och SKR

kommit överens om.

Nästan en och en halv miljard kronor

ska gå till detta.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.