Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Minimilöner diskuterades under franskt ministerbesök

Publicerad

Under måndagen träffade EU-minister Hans Dahlgren och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den franska arbetsmarknadsministern Élisabeth Borne och EU-ministern Clément Beaune. Syftet med mötet var att samtala om olika aktuella frågor med fokus på diskussionen i EU kring minimilöner.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tillsammans med Frankrikes arbetsmarknadsminister Élisabeth Borne och EU-minister Clément Beaune står uppställda sida vid sida.
Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tillsammans med Frankrikes arbetsmarknadsminister Élisabeth Borne och EU-minister Clément Beaune. foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

EU-kommissionen presenterade i oktober 2020 ett förslag till ramverk om tillräckliga minimilöner i EU. Den svenska regeringen har i nära dialog med arbetsmarknadens parter arbetat för att EU-kommissionens förslag om minimilöner inte ska vara rättsligt bindande.

Under tisdagens möte med Frankrikes arbetsmarknadsminister och EU-minister diskuterades bland annat minimilöner inför att Frankrike tar över ordförandeskapet i EU i januari 2022.

- Jag är starkt kritisk till att EU vill lägga sig i den svenska lönebildningen. För Sveriges del handlar det om att det måste vara tydligt att här är det arbetsmarknadens parter som hanterar lönebildningen. Flera forskningsresultat har visat på att vår lönebildning har tjänat de svenska löntagarna väl i flera decennier och det kan vi inte riskera, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Under mötet diskuterades även det gemensamma arbetet inför Frankrikes och Sveriges kommande ordförandeskap i EU, det så kallade trio-programmet. Andra viktiga frågor under mötet var klimatet och efterlevnaden av rättsstatens principer bland EU:s medlemsländer, inklusive mänskliga rättigheter för hbtqi-personer.

- Frankrike är en stark röst i EU, som också står nära Sverige i många frågor – inte minst när det gäller hur viktigt det är att alla EU:s medlemsstater respekterar rättsstatens principer. Jag ser framemot ett fortsatt samarbete kring detta, och andra frågor, inför våra kommande ordförandeskap, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Även ”job training”, inklusive partsöverenskommelsen, och offentligt stöd till arbetslösa diskuterades under mötet.