Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Möte med Storbritanniens försvarsmaterielminister

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist hade den 5 augusti ett möte i Stockholm med Storbritanniens försvarsmaterielminister Jeremy Quin. På agendan stod det bilaterala svensk-brittiska försvarsmaterielsamarbetet och aktuella säkerhetspolitiska frågor.

Peter Hultqvist och Jeremy Quin  i kostym med tavlor i bakgrunden.
Försvarsminister Peter Hultqvist (vänster) med Storbritanniens försvarsmaterielminister Jeremy Quin (höger). Foto: Martin Moore

Sverige har ett omfattande försvars- och försvarsmaterielsamarbete med andra länder. Med Storbritannien har Sverige bland annat ett samarbetsavtal om utveckling av stridsflygförmåga, Future Combat Air System (FCAS).

Sverige är också medlem i det brittiskledda försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF), en snabbinsatsstyrka som ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa.

– Genom att samarbeta med andra, både bilateralt och multilateralt, bygger vi säkerhet och stabilitet i vår del av Europa. Sveriges nära samarbete med Storbritannien har fördjupats väsentligt de senaste sju åren, efter att vi skrev under en gemensam avsiktsförklaring. Utvecklingen av framtida stridsflygförmåga, FCAS, är ett exempel, säger Peter Hultqvist.