Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Beslut om EU:s globala strategi för forskning

Publicerad

EU-ländernas forskningsministrar möttes i Bryssel den 28 september för att fatta beslut om EU:s globala strategi för forskning och innovation. På dagordningen fanns också en diskussion om det så kallade Europeiska forskningsområdet, ERA. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företrädde Sverige.

Global strategi för forskning och innovation

På mötet antog ministrarna rådslutsatser om EU:s globala strategi för forskning och innovation. Strategin hör samman med genomförandet av EU:s ramprogram för forskning, Horisont Europa.    

- Det här är en bra och viktig strategi. Den fokuserar på det vi tryckt på från svensk sida, som jämställdhet, öppenhet, akademisk frihet och excellens. Strategin bidrar till forskning och innovation när vi behöver söka lösningar på gemensamma samhällsutmaningar. Det visar inte minst utmaningarna inom klimat och pandemin, sa Matilda Ernkrans i samband med mötet.  

Rådsslutsatserna uppmärksammar bland annat vikten av öppenhet i samarbeten inom forskning och innovation enligt principen ”så öppen som möjligt, så stängt som nödvändigt”.

Slutsatserna betonar akademisk frihet, vetenskaplig excellens, tillgång till öppna data, jämställdhet och etik.  

Styrning av Europeiska forskningsområdet, ERA

ERA handlar om att medlemsländerna tillsammans med EU-kommissionen ska utforma och genomföra initiativ och anpassa nationella åtgärder, investeringar och reformer i strävan efter gemensamma mål.

Ministrarna diskuterade ERA:s styrning och genomförande. Diskussionerna utgick från ett underlag som det slovenska ordförandeskapet tagit fram. Det fokuserade på medlemsländernas inflytande och åtaganden, deltagande på nationell och europeisk nivå samt deltagande från länder utanför EU.

Ministrarna fick också en lägesuppdatering om pågående förhandlingar inom Horisont Europa som handlar om dels gemensamma företag, dels associering av länder som står utanför EU. 

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företrädde Sverige när EU-ländernas forskningsministrar träffades i Bryssel 28 september. På mötet fattade ministrarna beslut om EU:s globala strategi för forskning och innovation. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s konkurrenskraftsråd 28 september

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.