Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s framtid och EU-kommissionens linjetal på ministermöte i Bryssel

Publicerad

När medlemsländernas EU-ministrar träffades den 21 september i Bryssel i rådet för allmänna frågor tog de bland annat upp rättsstatens principer, förbindelserna mellan EU och Storbritannien och dagordningen för det kommande EU-toppmötet. Hans Dahlgren företrädde Sverige på mötet.

EU-kommissionens linjetal

På mötet diskuterade ministrarna bland annat innehållet i talet om tillståndet i Unionen som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll förra veckan.

-        Sverige välkomnar att EU-kommissionen är så tydlig om rättsstatens principer och med kopplingen mellan att principerna efterlevs och tillgången till medel från EU:s budget, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Det är också en prioritering för regeringen att EU-kommissionen kommer med fler förslag i syfte att motverka den organiserade brottsligheten och dessa nätverks tillgång till vapen och sprängämnen i Europa.

EU:s coronasamordning

Ministrarna tog också upp EU:s Covid19-samordning och pandemihantering med bland annat fokus på resande och vaccin.  

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna fick en lägesuppdatering om relationen mellan EU och Storbritannien. Samtalet handlade om det så kallade Nordirlandsprotokollet som är en del av utträdesavtalet. I juli avvisade EU-kommissionen Storbritanniens förfrågan om omförhandling av protokollet. På mötet bekräftade ministrarna att de håller fast vid att en omförhandling inte är aktuell.

Framsynsrapporten för EU

EU-kommissionen presenterade för andra året i rad en strategisk framsynsrapport som syftar till att förstärka EU:s långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet. Perspektivet för rapporten sträcker sig till år 2050. Rapporten tar utgångspunkt i fyra globala ”megatrender”: klimatförändringar, digital omställning, hot mot demokratin samt förändringar i världsordningen och i demografin. Rapporten identifierar också ett tiotal strategiska områden för politiska åtgärder, bland annat motståndskraftiga hälso- och sjukvårds- och livsmedelssystem, hållbar energiomställning, digitaliseringsfrågor och AI, hållbara finanser, talangattraktion och en förbättring av EU:s säkerhets- och försvarskapacitet.

Konferensen om Europas framtid

Ministrarna fick också en lägesrapport om förberedelserna inför konferensen den 22–23 oktober. Slutsatserna från de europeiska medborgarpanelerna under hösten med 800 slumpvis utvalda personer från hela EU är tänkta att utgöra ett underlag för diskussionen mellan beslutsfattare, civilsamhället, arbetsmarknadsparter och medborgarna vid konferensen. Särskilda arbetsgrupper med representanter från EU:s institutioner, de nationella parlamenten och European Youth Forum har fått i uppdrag att förbereda diskussionerna.

 

EU-minister Hans Dahlgren träffar media efter EU-rådsmöte
EU-minister Hans Dahlgren och hans motsvarigheter från alla medlemsländer träffades i Bryssel 21 september. De gjorde bland annat en uppföljning av EU-kommissionens linjetal från veckan innan där bland annat rättsstatens principer i EU uppmärksammades. På dagordning stod också stora framtidsfrågor för EU och relationen med Storbritannien. Foto: Sveriges EU-representation

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor, GAC, 21 september

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Mer om Sveriges arbete i EU