Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Extra dos av vaccin mot covid-19 rekommenderas till ytterligare grupper

Publicerad

Vid en pressträff den 28 september meddelades att Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera en tredje dos till fler grupper för att säkra ett fortsatt gott skydd mot svår sjukdom. De nya grupperna är personer som bor på särskilt boende, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år och äldre.

Detta är grupper som löper större risk för allvarlig sjukdom om de smittas med covid-19 och som under vaccinationsarbetet prioriterats tidigt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med 28 september att dessa får en så kallad påfyllnadsdos för att säkra ett fortsatt gott skydd mot covid-19.

Sedan den första september rekommenderas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom.

Vid pressträffen deltog socialminister Lena Hallengren och Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.